هزاره پیوند

هنر موسیقی

"متن مقاله خواهر نظیره کریمی، که در محفل بزرگداشت از شهید حسین علی یوسفی، توسط وی به خوانش گرفته شد. قابل یاد آوریست، که مقاله از شکل گفتاری اش به شکل نوشتاری تبدیل شده است."

هنر موسیقی

نوشته: نظیره کریمی

تاریخ: 3.5.2009م

به نام هنرمند لایق و بی همتا٬ هنرمندی، که تمام کائنات را با این نظم خاصش آفرید. قسمی، که شما آگاهید محفل امروز بخاطر یاد بود از شهید یوسفی برگزار شده است. بدون شک شهید یوسفی یکی از هنرمندان لایق، پیش کسوت و با تجربه مردم ما بود. و هنر  در رگ رگ وجود و خون او  جاری بود. او هنر را از اجداد خود به ارث گرفته بود. در تمام حرکات، سخنان و پندهای  او هنر موج می زد. او گاهی احساسات خود را در قالب نثر و طنز بیان می کرد و گاهی هم رنج و درد مردم ما را در قالب شعر می سرود. و گاهی هم گوشه ی از فرهنگ ما را با درامه های پر معنایش به نمایش می گذاشت. شهید یوسفی یکی از هنرمندان برجسته٬ بلند اندیش و آگاه مردم ما بود، که جای خالی اش به مشکل پر خواهد شد.

من امروز مقاله ام را به پاس احترام به شخصیت بزرگ هنری شهید یوسفی درباره هنر و هنر موسیقی ترتیب داده ام، که خدمت شما تقدیم می کنم.

هنر یک امانت با ارزش می باشد، که خداوند به انسان داده است. بخاطریکه که انسان درک می تواند، حس می تواند، انتخاب می تواند و با استعداد هنری که دارد خلق می تواند و همین است که می گویند هنر تجلی قدرت خداوند است. هنر تحفه الهی است، برای انسان تا که بتواند هر قدم اش را با انگیزه تر از قدم قبلی بسوی ترقی و تکامل بردارد. انسان ذاتا هنرمند است. زیرا هنر در وجود وی، توسط خالق اش نهادینه شده است. هنر زبان گویا است برای هزاران راز نهفته در دل. هنر بازتاب دهندهء زیبایی های طبیعت است. هنر احساس، آرزو، آرمان و آگاهی را به تصویر می کشاند. هنر بیان کننده حقیقت ها و واقعیت های زندگی بشر است. هنر وسیله ای است که توسط آن هنرمند پدیده های زیبا را خلق می کند. هنر باز تاب دهنده درد ها، شادی ها، پیروزی ها، شکستها، اندوه ها و حماسه هاست. هنر وسیله ای است، که انسان ها را با یکدیگرش، خدایش، طبیعت و گذشته اش وصل می نماید.

قومای هنردوست! هنر همچون یک درخت تنومند٬ شاخه های زیادی دارد، که یکی از پربارترین شاخه هایش "موسیقی" است. انسانها از زمانه های قدیم آوازهای برخورد امواج با صخرها، باد با شاخسارها، آب با سنگها، خواندن کبکها و نغمه خوانی پرندگان را دوست می داشتند. این صداها باعث ایجاد شور و نشاط در وجود انسانها می شد. و از طرف دیگر نوازنده اش  کسی دیگری نیست، بجز طبیعت و ما می توانیم که آن صدا ها را موسیقی طبیعی بگوییم. ولی از طرف دیگر هر آواز طبیعی و آوازهای دلخراش ماشینی را نمی توانیم موسیقی بگوییم. پس موسیقی به صداهایی گفته می شود، که در وجود انسان سرور، شادی و نشاط ایجاد کند. هرکس از موسیقی نظربه برداشت شخصی خودش تعریف می کند و  اگر مشخص تر بگویم٬ ما نمی توانیم که یک تعریف مشخص و مکمل برای موسیقی ارایه نمایم. چون درک هر انسان نسبت به پدیده های مختلف متفاوت است. لهذا برداشت ها از موسیقی نیز یکسان نیست. ولی در کل موسیقی چیزی خوبتر از اصوات و سروصدا هاست، موسیقی وسیلهء بیان  احساسات درونی به شکل آگاهانه توسط صدا هاست. موسیقی به صدا های گفته می شود، که خوش آیند، شنیدنی و دلنشین باشد و شنونده را مجذوب خود کند، موسیقی روی دل، روح، اعمال و احساسات ما تاثیر بسیار عمیق می گذارد. موسیقی نه تنها فکر و روح ما را زیر تاثیر قرار می دهد بلکه جسم ما را برای مبارزه با سخت ترین موانع نیز آماده می سازد. مثلا در زمانهای قدیم وقتیکه کدام لشکری برای جنگ آماده می شد. اول پیش از جنگ برای آنها سرودهای حماسی و انقلابی می خواندند تا روح و جسم آنها آماده دفاع و شکست دشمن شود.

موسیقی به ما قوت قلب٬ آرامش و رضایت خاطر می دهد. موسیقی غذایی روح است که از روح انسان سرچشمه می گیرد و به ما قدرت تکاپو و احساسی سرزندگی می دهد.

حضار محترم! همانطوریکه شوق و ذوق و سلیقه انسانها متفاوت میباشد. پس نظربه آن انواع موسیقی میتواند خوب، لذت بخش، بد، درک ناشدنی، دلنشین، دلخراش، شادی آفرین و تحمل ناپذیر باشد. درک موسیقی به عوامل مختلف ارتباط دارد مثل فرهنگ، محیط، جامعه، شنونده، اعتقادات، طرز فکر وغیره.

هر کشور ، هر منطقه و هر قبیله ی از خود موسیقی محلی خاصش را دارد. و افراد آن سرود های محلی جذاب و دلکش خود شانرا میخوانند. که شاید درک آن برای قبایل وساکنین مناطق دیگر مشکل باشد، ما مردم هزاره که هنر و هنرمندی در رگ رگ وجود ما با خون ما یکجا جاریست، هنر خاص خود را مطابق به فرهنگ، مردم، سلیقه و ارزشهای خود داریم که آن را از نیاکان خود به ارث گرفته ایم. مردم ما از گذشته تا حال در هر قسم کارهای هنری استعداد خارق العاده داشته و دارند.

کوشانیان که نیاکان مردم هزاره بودند، مجسمه های عظیم بودای بامیان را با یک ظرافت خاص تراشیده بودند. کاری را که آنها در آن زمان و شرایط انجام دادند، برای انسانهای متمدن امروزی با آنکه وسایل پیشرفته در اختیار دارند٬ انجام دادنش بسا مشکل و طاقت فرساست. بودای بامیان نمونه ی هنرمندی قوم ما را برای تمام مردمان دنیا ثابت می کند. مردم ما نه تنها در هنر نقاشی و مجسمه تراشی ماهر بودند بلکه از خود هنر موسیقی هم داشتند. هنرمندان ما از گذشته تا حال همیشه تلاش و کوشش نموده اند٬ که با هنر موسیقی شان فرهنگ، تاریخ و گذشته پرافتخار ما را زنده نگهدارند و نگذاشته اند که فرهنگ و تاریخ ما به فراموشی سپرده شود. وقتی هنرمندان ما مثل سرور سرخوش، صفدر توکلی و داود سرخوش با آوازی دلنشین دمبوره دو بیتی های ناب محلی هزارگی را می خوانند،  دوباره شور، شادی، عشق و حماسه آفرینی را در دلها زنده می سازند و ما را به وجد آورده و افتخار هزاره بودن را به ما می دهند و نیز تمام هزاره ها را به اتحاد، اتفاق، همبستگی، هم دلی و هم فکری دعوت می کنند.

ولی افسوس که از گذشته تا هنوز نه تنها هنر موسیقی بلکه دیگر هنرها هم در جامعه ما مظلوم واقع شده و چندان پشتبان نداشته و همیشه از طرفی بعضی افرادی از یک  قشر خاصی از جامعه سرکوب شده اند. مثلی که سابق می گفتند که نقاشی و مجسمه تراشی حرام است. زیرا اگر آنها ساخته شدند، بعد از ما دم "حیات" می خواهند. این طرز فکر خود نمایانگر اوج جهالت و تاریک اندیشی می باشد. و به مثل هنر، همانطور هنر موسیقی نیز در جامعه ما متاسفانه از طرف بعضی افرادی یک قشری خاص جامعه همیشه سرکوب شده است. و آنها موسیقی را مایهء فساد دانسته و همیشه کوشش نموده اند، که در دل مردم نسبت به موسیقی نفرت پیدا کنند. این به معنای آن است که آنها تا هنوز خودشان شناخت کامل از موسیقی ندارند، و این ندانستن، خودش باعث می شود که به یک پدیده ناشناخته و گنگ به دیدهء حقارت، توهین و تحقیر آمیز بنگرند. البته منظور من این نیست که دین مقدس اسلام با هنر و هنر موسیقی در تضاد است، چون همه می دانید که دین اسلام مخالف هنر نیست. و من در اینجا مویسقی را از نظر اسلام بحث نمی کنم. و من این را هم نمی گویم که تمام روحانیون هنر را سرکوب کرده است. طوریکه قبلا ذکر نمودم که بعضی افرادی از یک قشر خاصی از جامعه ما نا آگاهانه دست به ریشه کن کردن موسقی زده اند.

 من فقط می خواستم واقعیت ها را در مورد موسیقی با شما درمیان بگذارم. تا ما بسنجیم و فکر کنیم، که آیا این کار ما درست است و آیا این عمل ما ضربه زدن توسط خود مردما  به پای هنر خود ما نیست.

 موسیقی چون ارتباط مستقیم با روح و روان انسانها دارد و همیشه صدای مظلومیت، محرومیت و ظلم بر مردم ما را به تصویر کشیده است، خوشبختانه امروز توانسته است که راه و جایگاه اش را در جامعه باز کند. و هنرمندان باعث تقدیر و افتخار اند، که با تلاش های پیگیر و شهادت دادن ها نگذاشتند که شمع موسیقی هزارگی خاموش شود. ما باید همیشه قدر و منزلت هنرمندان متعهد به ارزشهای ملی خود را دانسته و با دل و جان با آنها کمک و همکاری کنیم و هنرمندان ما نیز باید مدام تلاش کنند تا هنر موسیقی هزاره گی را مانند دیگر موسیقی های مشهور دنیا ترقی دهند تا جوابی دندان شکن باشد برای دشمنان هنر و هنر موسیقی در جامعه ما.به امید آن روزیکه موسیقی هزارگی بتواند جایگاه خاص و ویژه برای خودش در دل تمام مردمان جهان بسازد و از طرف دیگر بهترین وسیله پیوند هزاره های سراسر جهان گردد.

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر:

جوان (هزاره)در یک حادثه دلخراش، تمام آرزو های جوانی اش را باخودبه خاک سپرد - دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388
کبوترسفید پر - دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388
بازگشت پرنده سپاه! - شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388
پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید ) - پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388
آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد: - چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388
پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۳۰ساعت 17:33  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

جوان (هزاره)در یک حادثه دلخراش، تمام آرزو های جوانی اش را باخودبه خاک سپرد

جوان (هزاره)در یک حادثه دلخراش، تمام آرزو های جوانی اش را باخودبه خاک سپرد

متاسفانه دیروز۱۳۸۸/۲/۲۷ در یک حادثه دلخراش(صادق) پسر 22 ساله و نان آور یک خانواده که یک پدر پیر،یک مادر پیرویک خواهرویک برادر کوچک تر از خودش داشت،براثر برق گرفته گی جان خود را در دم از دست داد.

صادق در یک ساختمان نیمه کاره درتهران نگهبان بود،او وقتی میخواسته یک کسه سیمان را از طبقه پاین به طبقه بالا بفرسته،متاسفانه تناب (دستگاه بالا بر) برقی بوده و صادق از این موضوع خبر نداشته،وقتی میخواسته تناب بالا بر را بندازه به قلاب فورغان،یک دفعه برق فشار قوی سه فازاو را بشدت تکان داده وپرت می کند روی زمین،وبعد از مدت صادق را به بیمارستان می رسانن اما دیگه کار از کار گذشته و دکترا فوت شدن اورا به دوستانش اطلاع می دهد.

صادق پسر خوش قدو قامت بود و من در یک مدرسه با او درس میخواندم،صادق خیلی پسر خوش اخلاق ودرس خوان بود.صادق در ایران بدونیا آمد ودرسن سه سالگی دوباره با پدرومادرش به افغانستان برگشت ودرناملایمات روز گار مجبور شد اینبار به تنهای وفقط برای کار به ایران بیاید ودر ایران هم دونیارا ترک کرد درحالکه پدر ومادرش در افغانستان هست و هنوز از این ماجرا خبر نشده.پدر ومادر صادق پارسال تازه برای او نامزد کرده بود

این هم از روزگار آوارگی وبی وفای های زمانه

نظرات شما

مطالب دیگر:

کبوترسفید پر - دوشنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1388
بازگشت پرنده سپاه! - شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388
پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید ) - پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388
آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد: - چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388
پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۸ساعت 21:49  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

کبوترسفید پر

بنام خدا

کبوترسفید پر

اسدالله جعفریاسدالله جعفری.قم

کبوتر سفید پر،برتارک سپهر نیلگون عروج کن

علم ظفر افراز ومعجزه خلق کن

برشانه خورشید جهان نوبنیاد نیه ازنسل آب وآیینه

کتاب قانون کشورت را با گیسوان« قمر» شیزاره بند

از چادر« ناهید» بیرقی بساز که نقش بیرقت« سیمرغ» باشد

راه شیری درپیش گیر و برنای جان بدم

کبوتر سفید پر

کبوترسفیدپر

کبوتر سفید پر

ازمژگان« زهره »خدنگی برگیری وبرقلب دیو فقر بزن وبخوان:

لإيلافِ قُرَيْشٍ (١)إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢)فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣)الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

بین آسمان وزمین پل بزن ودرمدینه جان «کعبه» بنانیه وبخوان:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (١)أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (٢)وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (٣)تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (٤)فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (٥)

کبوتر سفید پر دیگر بار «رجعت »کن وبر خاکستان بازگردوپیام خدا را برگوش زمان بخوان:

طسم (١)تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ (٢)نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (٣)إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ (٤)وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الأرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ (٥)وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الأرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ (٦)

کبوتر سفید پر شاخه شاخه گل تقدیم باغ کن که باغ رویش از یاد برده است

ازمژه ات دانه دانه باران بباران که آسمان شهر دل گیر است

دختران شهر لبخند از یاد برده اند

«شهلا» گیسو پریش است و«لیلا» برگونه اش داغ تجاوز دارد

«پروین »شبانه پرپرشد و«یاسمن» هنوز مزارش بی زائر است

«لاله» داغی درجگردارد و«نیلوفر» ازچشمش چشمه چشمه خون می چکد

کبوتر سفید پر

کبوترسفیدپر

کبوتر سفید پر

کبوترسفیدپر

«بهار» را مهمان این باغ کن سالها ست که بهار از این دیار کوچیده است

«بنفشه» لبخند ازیاد برده است

«ثریا» چادر گل دارش در هجوم باد به غارت برده شد

«سوسن» زلفان سیاهش رنگ بهار ندیده است

کبوتر سفید پر

کبوترسفیدپر

کبوتر سفید پر

کبوترسفیدپر،برتارک زمان علم ظفر افراز

برشانه خورشید جهانی از نوبنانیه

جهانی که «محمد»(ص)حاکم باشد و«علی»(ع) وزیر و«ابوبکر»دیوان دار و«عمر» فاتح اقالیم

جهانی ازنو بنانیه که هدیه مردمانش سلام باشد:

سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (٥)

جهانی از نو بنانیه که چشمه سارانش «حکمت »باشد

کوپایه هایش «عدالت وحسن وحسن»

مزرعه هایش «توحید»

جهان ازنو بسازکه سخن از پاکی وطهارت وکتاب باشد:

كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ (١٥١)

اگر حیات ابد خواهی آب علم بنوش

به جز زچشمه دانش مجوی آب بقا «همایی»

هرملتی که علم وهنر آورد به دست

برآروزومقصد خودکامران شود «آگاهی»

علم نور است وجهل تاریکی

علم راهت برد زتاریکی «اوحدی»

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر:

بازگشت پرنده سپاه! - شنبه بیست و ششم اردیبهشت 1388
پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید ) - پنجشنبه بیست و چهارم اردیبهشت 1388
آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد: - چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388
پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۸ساعت 0:25  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

بازگشت پرنده سپاه!

بازگشت پرنده سپاه!

با خواندن این مقاله بدون شک بیاد فیلم جومونگ میوفتی،اما این پرنده سپاه نه جومونگ است ونه در فیلم جومونگ بازی کرده ،این پرنده سپاه کسی نیست جز رمضان بشر دوست؛بعضی از موریخان گفته که این همان پرنده سپاه هست که سالها پیش برای نجات مردم "چوسان قدیم " در جلد جومونگ به سرزمین کشور "بیو" آمده بود وگروه دامل را رهبری میکرد."بیورها" شاگرد ارشد بانو یومیول دراین باره گفته است که این حقیقت دارد که پرنده سپاه باز گشته ،انبار بخواطر نجات سرزمین "خراسان قدیم " آمده تا مردم "خراسان قدیم"را از چنگ خون خواران این زمان نجات دهد،بانو یوم یول کائین اعظم هم ؛گفته های بیورها را تعید کرده و مردم خراسان قدیم را برای یاری کردن با پرنده سپاه فرا خوانده است.

وزیراعظم(کرزی)بشدت نگران است او وهمدستان جهادی اش نمی خواهد مردم خراسان قدیم دوباره به یک کشور بزرگ تبدیل شود.از طرف دیگر امپراتوری"ایران"وامپراتوری "پاکستان" از باز گشت دوباره پرنده سپاه ناراحتی خودرا اعلان کردن و بشدت با تبلیغات منفی خود ادامه می دهند

براستی چرا این قدر شباهت های زیاد بین رمضان بشر دوست وجومونگ وجود دارد؟بعضی ها رمضان بشر دوست را با گاندی رهبر میلی هند مقایسه میکند وبعضی های دیگه هم او را با اوبامای سیاه مقایسه میکند اما من رمضان بشر دوست را با جومونگ مقایسه میکنم چون هم شباهت های زیاد بین رمضان بشردوست و جومونگ وجود دارد وهم شباهت های زیادی بین کشور" چوسان قدیم وخرا سان قدیم" ازجمله شباهت هایش این است که جومونگ میخواست مردم" چوسان قدیم" را از چنگ خونخوران وظالمان زمان خودش نجات دهد ورمضان بشر دوست می خواهد مردم "خرا سان قدیم" را از چنگ گرگان گرسنه و چپاول گران ، سوداگران مرگ و دزدان وحشی نجات دهد.ولی من فکر میکنم، کار رمضان بشر دوست خیلی سخت تر از کار جومونگ است ،چون جومونگ حد اقل ملکه دوم(مادرش)وامپراتور را داشت که با او کمک می کردن ولی رمضان بشر دوست فقط میخواهد مردم خرا سان قدیم با او همکاری کند ودر؛ دم و دستگاه دولتی هیچ طرفداری ندارد که برای رسیدن به خواسته اش با او یاری کند، مخالفان زیاد هم، چی در خارج از خراسان قدیم وچی در داخل دربار امپراتوری "کرزی "دارد،از جمله سرسخت ترین مخالف رمضان بشر دوست جناب معاوین "کریم خلیلی" که خودش را آویزان کرزی کرده میباشد. متاسفانه کریم خلیلی نفوذ کسترده در داخل هزاره جات دارد و میتواند، سد محکم در برابر رمضان بشر دوست باشد تا تبلیغات رمضان بشردوست را در هزاره جات خنثی کند.

حزب وحدت اسلامی افغانستان از هم اکنون تبلیغات منفی رمضان بشر دوست را شروع کرده که کریم خلیلی در یکی از سخنرانی های که چند روز پیش انجام داده است،بی شرمانه می گوید: دولت کرزی خدمت گذار مردم هزاره است ومدام سرک( یکو لنگ بامیان) که تازه کارش شروع شده را بروخ مردم می کشد، در حالکه در مناطق پشتون نشین تقریبا بیش از 80% سرک هایش پخته شده یا زیر کار است .اگر درصدی حساب کنیم در مناطق هزاره جات فقط 5% سرک شایدپخته کار شده باشد .

جناب کرزی و معاوینش علت پیشرفت نکردن کار های جاده ی در مناطق هزاره جات را ،نا امن بودن منطقه میداند در حالکه امن ترین منطقه در تمام افغانستان مناطق هزاره جات است .ولایت "خست "نا امن ترین منطقه افغانستان است که در بازسازی ولایت پیشتاز افغانستان اعلام شد، حالا که نوبت به هزارجات شد، می گوین نا امن است .کرزی ودمو دستگاهش علت دوم پیشرفت نکردن بازسازی در هزاره جات را دور بودن منطقه میدانند.ولی مردم باید بداند که علت اصلی تبعیض نزادی است ،چون در ولایت غزنی اطراف شهر که پشتون ها است سرکهایش همه پخته شده یا زیر کار است اما شهرک نو آباد که بزرگ ترین شهر ولایت غزنی است وبیش از 30000 جمعیت دارد وفقط پنج کیلومتر تا شهر غزنی فاصیله دارد ، حتی سرک که شهر غزنی را با نوآباد وصل می کند هم خامه است .

مردم هزاره باید آگاهانه عمل کند و فریب حرف های کریم خلیلی و امثال او را نخورد ، چون کریم خلیلی بخاطر منافع شخصی خودش می خواهد دوباره دولت کرزی سر کار شود تا در پست معاونت باقی بماند او بفکر مردم هزاره نیست چون تا حالا که در دولت کرزی بوده هیچ کاری برای مردم هزاره انجام نداده .

گرچند شعار های رمضان بشر دوست هم زیاد قابل باور نیست اما او تنها فردی است که پرونده اش از آدم کشی و قتل و مواد مخدر .. پاک است وی در پست های صابقش صداقت خودرا به مردم افغانستان نشان داده است بنا بر این تا جای که بتواند گفته هایش را انجام خواهد داد اگر فقط ده درصد از گفته هایش را هم بتواند انجام بدهد کار بزرگ است

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر:
پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید ) جدید

نچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد: - چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388
پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۶ساعت 23:19  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید )

بنام خدا

پیدا وپنهان انتخابات افغانستان(گلبدین حکتمیار هم می آید )

اسدالله جعفریاسدالله جعفری.قم

افغانستان دیگر بار صحنه گفت وگوی پیدا وپنهان سیاست بازان داخلی وخارجی قرارگرفته وانتخابات این دور باطل راشتاب بیش تر بخشیده است.

این دور از انتخابات افغانستان،آورد گاه همه ی احزاب مدعی نجات افغانستان می باشد چون از چپ ترین چپ ها که روز گاری افغانستان را به قدرت بر تر آن روز (شوروی خدا نانیامورز)رایگان فروخت وداغ وطن فروشی را بر پیشانی خود نهاد،تاراست ترین راست مجاهد تمامیت خواه ونوکر بی مواجب قدرت برتر امروز ووطن فروشان بی شرم وحیای لمیده بر گند آب سیاست ،به میدان آمده اند.

طالبان وکوچی ها

اما از گروه طالبان این وطن فروشان در قالب شریعت وفرزندان خدا در زمین،خبر های ضد ونقضی شنیده می شود:

1 – خبر های پشت پرده حکایت از آن دارند که گروهی از طالبان ،هم اکنون مهمان آقای حامد کرزی هستند وبرای تقسیم قدرت چانه زنی می کنند وآقای حامد کرزی برسر اصل تقسیم قدرت با طالبان به توافق رسیده است اما در نوع حضور طالبان به نتیجه قابل قبول نرسیده چون طالبان خواهان حضور بی پرده نیستند وحامد کرزی خواهان حضور بدون قید وشرط است.

2 – طالبان بنا ندارند که انتخابات را تحریم کنند ،بلکه سیاست جدید طالبان این است (درصورتی که با حامد کرزی واشرف غنی احمد زی به توافق رسند)از مردم بخواهند که در انتخابات شرکت کنند اما به هیچ کاندیدی رأی ندهند وبا رأی سفید اعتراض خود را به نمایش گذارند وتا راه برای حضور نظامی طالبان هموار گردد وطالبان با این مجوز قانونی به تهاجم نظامی خود مشروعیت بخشند.

3 – طالبان با نمایندگان کوچی ها نشست های داشته اند ودر این نشست ها بر رفتن کوچی ها به هزارستان به توافق رسیده اند ودر صورت جنگ پیش آمده بین کوچی ها ومردم هزارستان،طالبان به کوچی ها امکانات نظامی بدهند واز دولت آقای کرزی بخواهند که از طریق اعزام نیروهای دولتی به هزارستان ،به نفع کوچی ها وارد عمل شوند.

آقای اکبری

از کوچی ها وطالبان که بگذریم ،خبر های نیمه موثق حکایت از آن دارند که آقای محمد اکبری رهبر حزب وحدت ملی افغانستان ،بعد از آن که با جبهه ملی نشست های داشته اند ،از تقسیم قدرت بی نصیب مانده وبرای تقسیم قدرت با آقای حامد کرزی وارد مذاکره شده تا در صورت رسیدن به توافقی،ایشان هم مثل آقای کریم خلیلی چند هزار هزاره را به آقای کرزی بفروشند تا قدرت به ایشان لبخندی هدیه کند .

آقای گلبدین حکمتیار هم می آید

خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر فقید همسایه مهربان ترازدایه ی ما،در خاطرات خود نوشته است که روزی با دشمنان پدرش سر یک سفره نشسته غذا خوردند تا برای سرنگونی حکومت نظامی ضیاء الحق به توافق برسند.

بی نظیر بوتو ،بعد از این گزارش نوشته است : «سیاست کاری می کند که انسان را با دشمن خونی اش سریک سفره می نشاند» البته بی نظیر حق داشت که چنین قضاوت کند چون او یک بانوی سکولار بود وسیاست در مکتب سکولار ،همین است که خانم بی نظیر بوتو گفته است وسرانجام این سیاست جان او را هم گرفت واو اگر زنده می ماند وادعای عموهایش اگرراست باشد که ادعا نموه اند :« خانم بی نظیر بوتو را شوهرش آصف زرداری به قتل رسانده تااز این طریق به ریاست حزب مردم انتخاب شود.» خانم بی نظیربوتو، برای سیاست چه تعبیری را به کار می برد؟

به هرحال سیاست قاعده بازی مخصوص به خود را دارد وهرکسی که این قاعده بازی را بلد نباشد ویا انسان آرمان گرا باشد،در جهان سیاست دستش به جای بند نخواهد بود.

بر همین اساس آقای حامد کرزی مهره های شطرنج سیاست راجا بجا می کند تا بتواند رقبای سیاسی خود را کش نموده وبر فیل سیاست نشسته تفرج هندوستان کند.

یکی از مهره های قدرتمند این بازی آقای گلبدین حکمتیار است که آقای کرزی از او نیز غافل نمانده است ومعاون دوم خود آقای کریم خلیلی یار دیرین آقای حکمتیار را مأمور این بازی نموده وآقای خلیلی این سیاست دان هزاره زیرک ،از این امتحان رو سفید بیرون آمده وآقای حکمتیار را مهمان آقای کرزی نموده است.

بر اساس توافق های که آقای کرزی وحکمتیار برسر آن به توافق رسیده اند :

1 – قرار است حکمتیار سلاح برزمین بگذارد وجنگ سالارانش را به جای این که راهی کوه پایه های نفس گیرکند،به سوی صندوق های رأی گیری سوق دهد تا با رأی دادن به آقای کرزی ،وزارت خارجه ودفاع وچند ریاست نهاد های دولتی وچند سفیر ووالی ولایات به حزب اسلامی آقای حکمتیار واگذار شود.

2 – حامد کرزی از امریکائی ها بخواهد که آقای حکمتیار را از لیست سیاه خارج نموده بعنوان یک تروریست تحت تعقیب قرار ندهند.

3 – برای این که امریکا نام حکمتیار را از لیست سیاه خط بزند واو را دیگر تحت تعقیب قرار ندهند ،آقای حکمتیار به مدت سه سال در تبعید خود خواسته در عربستان برود وچون آقای نواز شریف به حال تبعید منتظر فرصت باشد وخود را برای بازی مأثر وقانون مند آماده کند.

درحاشیه این خبرها

1 - اصل سیاست گفت وگو میان دو لت وطالبان-حکمتیار از سیاست های اصولی در جهان سیاست است وتجربه تاریخ هم نشان داده است که سیاست گفت وگو بهتر از سیاست جنگ می باشد وتاریخ کمتر سراغ دارد که جنگ های داخلی شبیه جنگ افغانستان ،سرانجامش غالب ومغلوب نظامی باشد بلکه سرانجامش مذاکره ومصالحه بوده است

بر این اساس اصل سیاست گفت وگو با طالبان –حکمتیار سیاست معقول ومبتنی بر مصلحت عامه افغانستان (حال آقای کرزی از این سیاست چه هدفی دارد آن بحث جداگانه) است.واگر آقای ربانی واحمد شاه مسعود همان سیاست گفت وگو ی پیر صاحب صبغت الله مجددی را در پیش می گرفتند وبا حزب اسلامی وحزب وحدت اسلامی سیاست گفت وگو را ادامه می دادند وبه دنبال مزدور پروری نمی بودند تا افراد چون آقای اکبری وسید مصطفی کاظمی وآیت الله سید ابوالحسن فاضل را از حزب وحدت جداکنند وبه سیاست سگتاریسمی خود ادامه بدهند،امروز افغانستان افغانستان آباد وآزاد ودارای عزت جهانی می بود.

حال که آقای کرزی باب گفت وگو با طالبان – حکمتیار را بازنموده است (صرف نظر از احساسات قومی وشخصی والقائات سیاست بازان شیطان منش) این سیاست را به فال نیک باید گرفت.

واقعیت این است که (جنایات ورفتار های ضد بشری طالبان-حکمتیار در جای خودش محفوظ وروزی باید درداوری تاریخ قرار بگیرد) طالبان وحکمتیار از همین سر زمین افغانستان هستند وحق شهروندی دارند واگر طالبان وحکمتیار میثاق ملی ،قانون اساسی افغانستان را بیپذیرند وبر اساس حقوق شهروندی حق شهروندی خود را در چهار چوب قانون مدنی دنبال کنند ،چه کسی مخالف این است؟یقینا هیچ انسان عاقل وخیر خواه امت اسلامی افغانستان مخالف این سیاست نخواهد بود.

2 – اگر طالبان جنایت کار هستند، آقای حامد کرزی هم روز گاری طالب بود ودر بدنه سیاست خارجی طالبان حضورداشت وقتی جنایت کاری مثل کرزی حق شرکت در انتخابات را دارد چرا طالبان نداشته باشند؟

3 – اگر حکمتیار جنایت کار است وبر اساس آن جنایات مرتکب شده حق شرکت نداشته باشد،پس بسیاری ها نباید حق شرکت داشته باشند چون دست بسیاری از همین نامزد ها به خون ملت آغوشته اند مگر دستان شخص کرزی ودومعاون جنگ سالارش به خون هزاران انسان بی گناه آلوده نیستند؟

مگر داکتر عبدالله سخن گوی جنگ سالار وزیر دفاع دولت مستعجل آقای ربانی نبود؟مگر همین داکتر عبدالله شب قبل از شهادت شهید مزاری با رادیو بی بی مصاحبه نداشت که ملت هزاره وازبک وپشتون های طرفدار حزب اسلامی را تهدید به استفاده از بمب های خوشه ای می کرد ؟

مگر جنایات آقای سیاف وربانی کمتر از جنایات آقای حکمتیار هستند؟

اگر بنا باشد حکمتیار نباشد ،آقای سیاف وربانی بر چه اساسی باید باشند ؟

پس برهمان اساسی که آدم کشانی چون سیاف ،ربانی،خلیلی،فهیم،داکتر عبدالله،یونس قانونی،علومی،گلابزوي،احدی....حق بودن وماندن وحق شهروندی دارند طالبان وحکمتیار هم دارند.

نتیجهاصل سیاست گفت وگو سیاست معقول وبه مصلحت عامه مردم افغانستان است

ولی در شرایط فعلی این سیاست کارایی ندارد چون حکمتیار وطالبان عملا در سیاست حضوردارند وپست های اساسی در اختیار نیروهای طالبان وحکمتیار هستند.

این سیاست گفت وگو از طرف حامد کرزی سیاست صادقانه وبراساس مصلحت عامه مردم افغانستان نیست بلکه برای شکست دادن رقبای انتخاباتی می باشد پس سیاست عقیم است .

حکمتیار به دنبال قدرت سیاسی نیست بلکه او به دنبال زعامت عام افغانستان می باشد وکینه ی احمد شاه مسعود وخیانت آقای ربانی به حکمتیار ،حکمتیار را مار زخم خورده کرده وحالا حالا ها با سیاست افغانستان کنار نخواهد آمد وممکن است که حکمتیار به این نتیجه رسد که به راه خود ادامه بدهد تا مرگ دامن گیر او شود واو شهید امت اسلامی لقب گیرد وبعنوان یکی از پیشوایان جهاد علیه کفر والحاد باقی بماند ونامش جاویدانه شود

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر:

آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد: - چهارشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1388
پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۴ساعت 13:23  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد:

آنچه داکتر بشردوست تاکنون در برنامه های خود آورده چنين می باشد:

1: آوردن امنیت به هر قیمت و از بین بردن ریشه ها و عوامل جنگ

2: محاکمه و گم کردن ظالمان و جنایتکاران از دولت

3: ساختن و تربیه کوماندوی خاص برای از بین بردن دشمنان داخلی و خارجی

4: پاک کردن اردو و پولیس از افراد خاین و غیر مسلکی

5: پاک کردن ادارات دولتی از افراد غير مسلکی و رشوت خور

6: تقرر تمام کارمندان دولت بر اساس تقوا، تعهد، تجربه و تخصص

7: حداقل معاش 7000 افغانی ماهانه برای مولوی صاحبان، ملا امامان، معلمین و ماموران دولت و از بین بردن معاشات گزاف دالری و افغانی

8: حداقل معاشات 5000 افغانی ماهانه برای خادمین مساجد شریف، معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا، مجاهدین، دی دی آر شده بیکار، متقاعدین، بیوه ها و اجیران

9: توزیع زمین به عودت کنندگان، معلولین، معیوبین، بازماندگان شهدا، مولوی صاحبان، ملا امامان، معلمین، ژورناليستان، استادان، مامورین، اجیران و افراد نظامی دی دی آر شده و کمک برای ساختن خانه

10: دادن حق اولویت به زراعت، صنعت و حفظ محیط زيست

11: ساختن بندهای بزرگ ذخیره آب و زیر کشت بردن تمام زمین ها و دشت ها

12: استفاده درست و مسلکی از معادن و منع مطلق استخراج معادن به نفع شخصی، قومی، تنظيمی/ ساختن فابریکه های(کارخانه)بزرگ تولیدی

13: دادن برق، زمین و آب به همه مردم بخصوص به تولیدکنندگان زراعتی، صنعتی/ ساختن فارم های بزرگ زراعتی

14: انکشاف متوازن اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

15: مصونيت همه جانبه ماليآتی، امنيتی و سياسی برای سرمايه گذاری بخصوص سرمایه گذاری توليدی

16: ساختن سرک ها، بزرگ راه ها، ميأان های هوایی و راه آهن در سراسر کشور

17: استفاده از توليدات داخلی و منع مطلق دامپينک، اختکار و انحصار

18: بلند بردن مالیات بر واردات اموال و اجناس تجملی

19: از بین بردن کانکور توسط ساختن پوهنتون ها (دانشگاه ها)، موسسات تعلیمات حرفه ای و ليليه ها در تمام ولايات و ولسوالی ها

20: ريشه کن کردن بيسوادی از طريق تدوین برنامه ای ملی و همکاری خاص مولوی صاحبان، ملا امامان مساجد شریف، معلمان و استفاده از وسایل تدريسی مدرن

21: اعمار و توسعه مکاتب ابتدایی، متوسطه و لیسه ها و نيز مدارس دینی در ولایات و ولسوالی ها

22: بورس و بیمه صحی برای استادان، دانشجویان، متعلمین، معلولین و يتيمان محروم

23: ايجاد همکاری و هماهنگی همه جانبه بین موسسات تعلیمی دولتی و خصوصی

24: توجه جدی به کیفیت غذا و اتاق های لیلیه ها

25: مجهز کردن مکاتب و مدارس دینی، فاکولته ها (دانشکده ها) با لابراتورا )آزمايشگاه)، اينترنت و کتابخانه

26: تبدیل افغانستان مصرف کننده به افغانستان تولید کننده

27: تهیه کردن تخم های اصلاح شده، کود کيميآوی، تراکتور و سایر وسایل مدرن زراعتی برای دهقانان

28: ساختن گدام های بزرگ ذخیره حبوبات و میوه جات

29: ایجاد مارکت ها (بازارها) و زمینه سازی برای فروش میوه جات

30: از بين بردن مالیات گزاف و غیر اقتصادی

31: از بین بردن مالیات بر صادرات افغانستان

32: تامین و تمین منافع ملی افغانستان تنها معیار دوستی و دشمنی با کشورهای همسایه و جهان

33: حل کردن مشکلات ویزا و تمدید آن برای محصلین، تاجران و مهاجرین

34: جلوگيری از حيف و ميل کمک های جامعه بين المللی

35: تعدیل یا لغو معاهدات و میثاق های مخالف منافع ملی افغانستان بخصوص در مورد مهاجرین، آب و معادن با استفاده از امکانات حقوق بين الملل

36: دفاع از حقوق اتباع افغانستان مقيم خارج از کشور (مهاجر، محصل، تاجر، سیاح و..)

37: از بین بردن هر توع تبعیض، ظلم و خشونت بخصوص علیه کودکان و زنان

38: احترام مطلق حقوق، کرامت انسانی و ملی تمام اتباع افغانستان بدون کمترين ملاحظات قومی، زبانی، نژادی، جنسی، منطقوی، ايدئولوژيکی، مذهبی و ...

39: تضمين و تشويق ابتکار فردی و جمعی در بخش های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

40: تامین، تضمين و رشد آزادی های سیاسی ، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و همچنين آزادی بيان / مبارزه جدی با بی بند و باری

41: توسعه و رشد فعالیت های ورزشی بخصوص در مکاتب، ليسه ها، پوهنتون ها (دانشگاه ها) و باشگاه های (کلب های) ورزشی

42: ساختن استديوم های (ورزشگاه ها) بزرگ برای مسابقات ملی و بين المللی و توزيع زمين برای قهرمانان ورزشی کشور

43: اعمار کلينيک ها و شفاخانه ها در ولسوالی ها و ولايات

44: فعال نمودن و رشد بيمه ها صحی و حوادث طبيعی و غير طبيعی

45: تاسیس و تشکيل محکمه خاص سیار برای حل و فصل عاجل مشکلات حقوقی مربوط به غصب زمين، خانه و...

47: تغييرات اساسی در ساختار دولت

48: تعديلات بنيادی در قانون اساسی

49: منع معاشات گزاف، موترهای لوکس، موبل و فرنيچر قيمت بها در ادارات دولتی

50: منع مطلق تنقيص کارمندان دولتی

51: دادن حق اولويت کار برای کارگران و متخصصین افغانی

52: پرداخت هزينه کورس های خصوصی برای شاگردان بی بضاعت و نادار

نظرات شما

مطالب دیگر:

کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۲۳ساعت 0:42  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

پنجم جوزا سالروز تولد بابه مزاری مبارک باد!

    

     در آستانه فرارسیدن تولد ابرمردی قرار داریم، که با چشم گشودن وی بتاریخ پنجم جوزای سال 1326ه.ش. یکبار دیگر دروازه های لطف و رحمت الهی بر ملیت های مظلوم افغانستان باز شد. تولد استاد شهید عبدالعلی مزاری "رح" رهبر فرزانه و اندیشمند مردم ما، که سبب هویت بخشی، خودباوری و پذیرش حقوق حقه ملی و مذهبی ما توسط کوردلان متعصب، که دونیم صد سال با هر حربه ای وحشیانه شان خواهان از بین بردن مردم ما گردیده بودند، شد.

      بابه مزاری در طول حیات پربارش با سردادن فریاد:"من می خواهم هزاره بودن، دیگر جرم نباشد." یعنی "من می خواهم انسان بودن، دیگر جرم نباشد." نه تنها در شکل گیری دوبار هویت ملی از بین رفته هزاره ها حیاتی ترین قدم را برداشت، بلکه صدای مظلومیت هر انسانی را که مورد ظلم و ستم قرار داشت، فریاد کشید.

      وی با نثار کردن خونش در راه عدالت سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و دینی ترسیم گر زندگی مدنی و برادرانه اقوام باهم برادر افغانستان گشت. جا دارد، که آزاد اندیشان، ملی گرایان، حامیان تساوی حقوق بشر، نهادهای مدنی و دولتمردان از ایثارگری بزرگ بابه پاسداری نمایند. و با برگزاری مراسم تجلیل از سالروز تولد و مراسم بزرگداشت از شهادت وی بشکل رسمی و غیر رسمی، در ضمن ادای دین خویش در مقابل بابه، تلقین گر آرمانهای والای وی باشند.

      در دنیای امروز کمتر ملتی وجود دارد، که به مفاخر گذشته خود توجه نکند. زیرا یکی از علایم حیات و زنده بودن ملت ها ملتفت بودن و توجه داشتن به مفاخر گذشته ملی، سیاسی، فرهنگی، هنری، عملی و اجتماعی شان است. بابه مزاری با هزاران خون دل خوردن در دوران حیاتش و بلاآخره نثار گرانبهاترین تحفه الهی یعنی زندگی اش، برای مردمش بزرگترین فداکاری را، که شایسته یک رهبر اندیشمند است. برای ملتش انجام داده است.  

      مردم ما با گذشتن هر روز از شهادت بابه مزاری، بیشتر از دیروز به فراگیری و همسویی با آرمانها، اهداف ها و اندیشه هایش ضرورت دارند. مراسم تولد و شهادت وی فقط آن دو روزیست، که هزاره های جهان می توانند بنام خود و برای خودشان کنار هم آیند و خودمانی از وضعیت سیاسی، فرهنگی، هنری، علمی و دینی یکدگیر آگاه شده و در تصمیم گیری برای برداشتن چالش های ملی شان قدم های بس ارزنده را بردارند.

      هزاره های جهان، که تقریبا از پانزده سال بدینسو، متاسفانه بخاطر هزاران مشکلات موجود در وطن آواره در کشور های مختلف جهان شده اند. اگر یک فرهنگ ملی مستحکم در گرد آوری دوباره آنها وجود نداشته باشد، به هزار قوم با هزار فرهنگ جدا و بیگانه از هم تبدیل خواهند شد.

      وظیفه هر فردی از ملیت ماست، که در غنامندی فرهنگی و پاسداری از ارزشهای ملی خود تلاش نماید. تا فرهنگ و ارزشهای ما در پیوند هزاره ها، در هر نقطه ی از جهان که زندگی می کنند، مانند یک ریسمان قطع ناشدنی گردد.

      همانطوریکه 22 حوت، سالروز شهادت بابه مزاری در بین هزاره های جهان موج، خودباوری و یکی بودن را ایجاد می کند. ضرورت ویژه خصوصا درین مقطع حساس سرنوشت ساز به تجلیل از سالروز تولد  وی نیز احساس می شود، تا موج دیگری باشد، برای همبستگی ملی هزاره های جهان.

      بنده فرا رسیدن سالروز تولد بابه را به تمام آزاده گان و خصوصا هزاره های جهان تبریک می گویم و در ضمن عاجزانه تقاضای تجلیل هرچه با شکوه تر  این روز را از تمام هزاره های جهان آنطوریکه شایسته بابه می باشد، می کنم.

                                                                                                            ومن الله توفیق

نظرات شما

مطالب دیگر:

کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد! - جمعه هجدهم اردیبهشت 1388
گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 13871387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۱۸ساعت 19:51  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

کبو تر سفید سپاه به نشانه صلح به پرواز درآمد!

به نقل از کابل پرس: داکتر رمضان بشردوست روز هفتم ماه می همراه با دو تن از معاونان خود در حالی که امضا و شماره کارت 24 هزار و 450 تن از شهروندان افغانستان را با خود داشت، در محل کمیسیون مستقل انتخابات حضور یافت و برای شرکت در رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال 1388 ثبت نام نمود.

 کبوتر سفید نشانه صلح انتخاب بشر دوست

بشردوست روز هفتم ماه می همراه با دو تن از معاونان خود در حالی که امضا و شماره کارت 24 هزار و 450 تن از شهروندان افغانستان را با خود داشت، در محل کمیسیون مستقل انتخابات حضور یافت و برای شرکت در رقابت های انتخابات رياست جمهوری سال 1388 ثبت نام نمود. تعداد 24 هزار و 450 امضا در حمایت از داکتر رمضان بشردوست، در حالی که تعداد امضای لازم برای نامزدها ده هزار امضا می باشد، نشان از آغاز محکم وی در انتخابات و حمایت گسترده مردم می باشد. اين در حالی ست که بسیاری از مدعیان شرکت در انتخابات هنوز نتوانستند حداقل حمایت ممکن را برای شرکت در انتخابات بدست بياورند.

داکتر رمضان بشردوست آقای محمد موسی بارکزی استاد انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه معروف کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را به عنوان معاونان خود برگزيده است. ايشان همچنين در محل کمیسیون مستقل انتخابات کبوتر سپید را به عنوان نشانه ی انتخاباتی خود انتخاب نمود.

داکتر رمضان بشردوست بلافاصله پس از ثبت نام در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، اطلاعیه ای را به نشر سپرد که متن کامل آن چنین می باشد

:اطلاعیه

بنام خداوند(ج) و به یاد شهدا

امروز ساعت 10:30 صبح به وقت کابل مورخ 17/2/ 1388 مطابق 7 می 2009 من به عنوان نامزد ریاست جمهوری با دو تن معاونین خود هریک آقای محمد موسی( بارکزی) استاد در انستیتوت زراعت کابل و خانم عفیفه( معروف) کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت نام کردیم.

من کبوتر سفید را که سمبول صلح و آزادی است با مشوره معاونین ، کارمندان کمیسیون انتخابات و ژورنالیستان حاضر در کمیسیون انتخاب نمودیم.

معاونین من اولاد این کشور میباشند که دست شان به خون مردم ، به غصب زمین ، خانه و پول مردم آلوده نیست.

هردو شان دارای تحصیلات عالی در زراعت و دارالمعلمین میباشند.

من از صمیم قلب از هموطنان عزیز که در مدت چند روز 24450 شماره کارت رأی دهی ( یعنی بیش از دو برابر آنچه که قانون میخواست- 10000 -) خود را در اختیار من قراردادند ، بدون درخواست یک افغانی یک جهان سپاسگزارم.

من همچنان از هموطنان که نتوانستم نمبر (شماره) کارت رأی دهی شان را به علت کمبودی وقت، بگیریم معذرت میخواهم.

بعد از ثبت نام و برگشتن به طرف خیمه ملت ، اولین برخورد من و معاونینم به واقعیت فاجعه آمیز افغانستان در چهاراهی سرک 15 وزیر اکبر خان بود:

یک هموطن جوان در پیاده رو سرک طوری خوابیده بود که ما احساس کردیم که خدا نخواسته فوت کرده است. از موتر برآمده در کنارش رفتیم آنرا خوشبختانه زنده یافتیم اما در حالت مردن با لباس های پاره ، پاره و چرک آلود ، شکم گرسنه و وضع صحی اسفناک. بعد از نوازش و پرس و پال او را به شفاخانه وزیر اکبرخان روان کردیم و از ریاست شفاخانه خواستیم تا توجه جدی نموده بعد از تداوی لازم به مرکز سره میاشت در پل آرتن ارسال نماید . مسلمأ کاندیدان ریاست جمهوری دیگر با موترهای صد هزار دالری شیشه سیاه از این سرک ها عبور میکنند اما به هیچ قیمت حاضر نیستند که از دور یک نگاه از پوشت شیشه های سیاه موتر خود به این هموطنان بیاندازند چه رسد به اینکه از موتر های لوکس و پر عطر خود پائین شده و دست نوازش روی این دوزخیان روی زمین بکشند.

من امیدوارم که با پیروزی در این انتخابات سرنوشت ساز باهدایت خداوند(ج) و حمایت مردم افغانستان جنگ ، فقر ، رشوت خوری ، زورگوئی و بی عدالتی را از ریشه از بین ببریم.

با احترام

داکتر رمضان بشردوست

نامزد مستقل ریاست جمهوری       منبع

نظرات شما درباره این مطب

مطالب دیگر

گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان - چهارشنبه شانزدهم اردیبهشت 1388
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387
 

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۱۸ساعت 0:25  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان

kamran_mirhazar is using a different version of Yahoo! Messenger. Certain features may be unavailable.

گفتوگوی آنلاین با( کامران میر هزار)نوسنده وشاعر خوب افغانستان وصاحب امتیاز سایت کابل پرس در باره کاندید ریاست جمهوری آینده افغانستان(آقای رمضان  بشر دوست)

mohammad.ghazni: - سوالمحمد سعیدی -تهران محمد سعیدی

kamran_mirhazar- جواب-- کامران میرهزار

mohammad.ghazni: سلام برادر(کامران میر هزار)

kamran_mirhazar: سلام محترم

mohammad.ghazni: من محمد سعیدی هستم مدیر سایت هزاره پیوند میخواستم یک مصاحبه را در باره کاندید رمضان بشر دوست با شما انجام بدهم اگر افتخارش را بدهید

kamran_mirhazar محترم بفرمائید سعی میکنم جواب سوال های تان را بیدم

mohammad.ghazni: شما که درافغانستان هستي به نظرت چند فيصد مردم رمضان بشر دوست را آنچه که بايد ميشناسه؟

kamran_mirhazar: مردم افغانستان داکتر بشردوست را می شناسند. خوب هم می شناسند به شرطی که زورمندان، دزدان و جنايـکاران سنگ اندازی نکنند

kamran_mirhazar: اين دزدان و جانيان جناب خليلی و محقق هم می باشند

mohammad.ghazni: سايت حزب وحدت از هم اکنون تبليغات حامدکرزي را شروع کرده به نظرت اين بنفع مردم هزاره است؟

kamran_mirhazar: نه به نفع هزاره هاست و نه به نفع سایر اقوام

kamran_mirhazar: سران حزب وحدت مانند سران ديگر گروه ها فقط به منافع خودشان فکر می کنند

kamran_mirhazar: وقتی خليلی می گويد به نفع هزاره است يعنی خودش معاون باشد باقی را هر چه شد شد

kamran_mirhazar: هزاره ها بايد به بشردوست رای دهند

kamran_mirhazar: اگر رای هزاره ها با بشردوست باشد، با توجه به محبوبيت او ميآن سایر اقوام، اگر تخلفی نشود، برنده انتخابات است

mohammad.ghazni: در اين روز ها در(استان قم) ايران حوز علميه قم ميخواهد (هزار) طلبه را به منطقه هزاره جات بفرستد به هر نفر هم 300دالر سفر خرج داده با دست مزد ماهانه اين بنظرت چه پيامد خواهد داشت؟

mohammad.ghazni: صد فيصد در انتخابات رفت دارد

kamran_mirhazar: مردم را از درس و تحصيل دور می کنند و به جان هم می اندازند

mohammad.ghazni: به نظرت اين يک دخالت آشکار نيست؟

kamran_mirhazar: افغانستان کجایش مستقل بود که اينبار باشد

kamran_mirhazar: همه دخالت می کنند

mohammad.ghazni: رمضان بشر دوست اگر ارا را ببرد آيا به نطرت ميتانه به وعده هايش عمل کنه؟بنظر من که وعده هايش خيلي باور نکردني هست

kamran_mirhazar: اگر همه اش را نتواند درصد بالای آن را می تواند. برخی از برنامه ها بلند مدت هستند

kamran_mirhazar: در هر صورت بسیار بهتر از کرزی، محقق و خليلی، مسعود، عبدالله و خليل زاد و اشرف غنی ست

kamran_mirhazar: ديگران چپاول می کنند اما او تا بتواند خدمت

mohammad.ghazni: بجز رمضان بشر دوست اگرفرد ديگر از مردم هزاره خودرا کانديد کند بنظرت بازهم رمضان بشر دوست برنده است؟

kamran_mirhazar: بشردوست کسی ست که از سد قوم و قبيله عبور کرده است. . هيچ اهل سیاستی را فعلا نمی توان با او مقايسه کرد

kamran_mirhazar: برخی می گويند او اوبامای افغانستان است اما من ترجيح می دهم بگويم او گاندی افغانستان است

mohammad.ghazni: در ايران تقريبا يک مليون مهاجر شرايت راي دادن را دارد که بيشتر شان هم ازمردم هزاره است با رمضان بشر دوست هم زياد آشناي ندارد بنظرت ما چکار کنيم دراينجا مردم رمضان بشر دوست را آنچه که بايد بشناسد ؟با وجود انکه رسانه مستقل هم دراينجا براي افغاني ها نيست

kamran_mirhazar: در ایران برای خود ايرانی ها رسانه مستقل نيست تا چه رسد به افغانستانی ها

kamran_mirhazar: به نظر من با کسانی که نفوذ دارند و خيرخواه هستند صحبت کنيد و سعی کنيد از طريق آنان او را بشناسانید

mohammad.ghazni: گاندي شخصي بود که هزار ملت با اديان ومذاهب گوناگون به او احترام داشت به نظر شما بجز مردم هزاره از ديگر اقوام افغانستان هم اميد هست که به رمضان بشر دوست راي دهد؟

kamran_mirhazar: بله

kamran_mirhazar: در انتخابات پارلمانی تنها بشردوست بود که رایی ملی آورد

kamran_mirhazar: محبوبيت بشردوست بين مردم تاجيک بسیار بيشتر از به اصطلاح رهبران تاجيک است يا در بين مردم پشتون همينطور

mohammad.ghazni: آيا اين راست است که مي گويند رمضان بشر دوست از هزاره بودن شرم دارد وهميشه خودرا افغان مي نامد؟

kamran_mirhazar: بشردوست به انسان فارغ از قوم و قبيله معتقد است. او نمی تواند انکار کند که هزاره نيستو من هم انکار کرده نمی توانم. هزاره بودن جرم نيست. مهم شکستن حصار های قومی ست که بشردوست بسیار خوب اينکار را انجام داده است

mohammad.ghazni: به نظرت اگر رمضان بشر دوست در انتخابات برنده شود سرک کابل باميان را خواهد ساخت؟

kamran_mirhazar: بشردوست برنامه های زيربنایی دارد. برنامه هایی زيربنایی که می تواند اختلافات را که بخش قابل توجه آن ناشی از فقر است از ميان بردارد

mohammad.ghazni: با وجود انکه رمضان بشر دوست قوم گرا نيست اگر او بخواهد کمبودي هاي ديگر رهبران افغانستان را درمنطقه هزاره جات جبران کند يا بصورت مساوي کار کند بازهم پشتون ها فکر نمي کند که رمضان بشر دوست قوم گرا نيست؟

kamran_mirhazar: قطعا سرمايه گذاری در باميان و يا حتا ساختن راه برای دايکندی باید جزو برنامه های او باشد

kamran_mirhazar: باميان می تواند يکی از منابع خوب ثروث برای مردم باشد و ساختن راه و فرهم کردن امکانات از وظایف دولت او باید باشد

mohammad.ghazni: رمضان بشر دوست اگر بخواهد در باميان يا دايکندي سرمايه گزاري کند ديگر اقوام اعتراض نمي کند؟

mohammad.ghazni: چون اقوام ديگر عادت کرده که هميشه اول بايد پشتونستان اباد شود؟

kamran_mirhazar: به اصطلاح رهبران فاسد هزاره و پشتون و تاجيک وقتی منافع خود را در خطر می بينند اقدامات منفی خواهند کرد. اما مساله اين است که بشردوست می تواند همبستگی ملی ايجاد کند. انتخاب او به عنوان رييس جمهور افغانستان می تواند آغزی برای تغييرات گسترده باشد

mohammad.ghazni: بنظرت رمضان بشر دوست درباره معذل کوچي ها چي برنامه دارد؟

mohammad.ghazni: که يکي از مهم ترين عامل جنگ درمنطقه است

kamran_mirhazar: بامیان و دايکندی هم پاره های تن افغانستان هستند. اگر بشردوست بخواهد مانند دولت فاسد کرزی دايکندی را فراموش کند و مثلا بودجه بخش کشاورزی سالانه دو هزار و چهار صد دالر باشد و ...يقين داشته باشید که من خودم به يکی از منتقدان او تبديل خواهم شد

kamran_mirhazar: وقتی کارهای زيربنایی در افغانستان شود، معضل کوچی ها به آسانی حل می شود

mohammad.ghazni: به نظر شما دايکندي اگر يکي از ولايت پشتون ها مي بود بازهم همانطور فقط بنام ولايت مي ماند ؟که حتي يک متر سرک پخته هم ندارد

kamran_mirhazar: بستگی دارد

kamran_mirhazar: به اينکه در کجا دايکندی قرار می داشت

kamran_mirhazar: مثلا ارزگان چندان وضعیت خوبی ندارد

kamran_mirhazar: اما قبول دارم که تبعيض در حکومت کرزی بیداد می کند

mohammad.ghazni: منظورت مرکز ارزگان هست؟

kamran_mirhazar: تبعيض عليه هزاره ها همچنان هست و فقط عده ای فرصت طلب مانند محقق و خليلی از اين وضعيت استفاده می برند

kamran_mirhazar: بله ولايت ارزگان

mohammad.ghazni: به نظر شما اگر رمضان بشر دوست رئيس جمهور شود با قانون احوالات شخصي شعيان چکار خواهد کرد؟ چون اين قانون سدراه پيشرفت وتوسعه است

kamran_mirhazar: اول اينکه اين قانون باخصلت جمعی هزاره که صلح طلب و آزادی خواه هستند مخالف است

kamran_mirhazar: بشردوست هم ضمن احترام به عقاید مردم با اي« قانون مخالف است

kamran_mirhazar: وقتی می گويم او به انسان معتقد است یعنی به برابری حقوق زن و مرد هم احترام می گذارد

kamran_mirhazar: او به آزادی بيان هم به شدت معتقد است

kamran_mirhazar: از ياد نبريم که يکی از برنامه های جدی بشردوست محاکمه دزدان و ناقضان حقوق بشر است

mohammad.ghazni: به نظر من اگر درافغانستان يک حکومت عادل بر قرار شود بايد تمام رهبران که خيانت اشکار کردن درقتل عام ها دست داشتن بايد محاکمه شود به نظر شما رمضان بشردوست درباره آنها چه تسميم دارد؟

kamran_mirhazar: آغاز برنامه ای جدی برای حقيقت يابی و سپس اجرای برنامه ای جدی برای عدالق انتقالی از برنامه های اوست

kamran_mirhazar: به اصطلاح رهبران افغانستان متهمان اصلی هستند. عدالت انتقالی بدون حقيقت يابی و نيز مشخص کردن ميزان جنايات به اصطلاح رهبران عدالت انتقالی نيست

kamran_mirhazar: مردم هزاره و غير هزاره نبايد ديگر فريب به اصطلاح رهبران را بخورند. بشردوست بهترين و مردمی تردين گزينه است

mohammad.ghazni: متاسفانه نفوذ آخوند ها بيشتر روي مردم تئثير دارد تا ادم تحصيل کرده مثل رمضان بشر دوست

kamran_mirhazar: به هر حال ما تلاش می کنيم

mohammad.ghazni: يک حرف ميزنم برادر نارا حت نشويد!

mohammad.ghazni: خدا کند تبليغات شما درباره رمضان بشر دوست پولي نباشد.

kamran_mirhazar: تبليغات کابل پرس برای داکتر بشردوست پولی نيست. بشردوست پول چنين کاری را ندارد

mohammad.ghazni: من خودم هم تاجاي که تانستم تبليغ کردم

mohammad.ghazni: دراينجا من يک کار گرافکي براي تبيغ رمضان بشر دوست آماده کردم
http://hzarepayvand.blogfa.com/page/bashardoost.aspx 

kamran_mirhazar: تشکر

mohammad.ghazni: ما سعي ميکنيم که از طرق اعلاميه يا سيدي رمضان بشر دوست را در ايران به مردم بشناسانيم

kamran_mirhazar: اطمينان دارم تلاش شما کمک قابل توجهی خواهد بود

mohammad.ghazniخوب آقای میرهزار تشکر ازاین که این گفتو گو را درباره رمضان بشر دوست انجام دادی

kamran_mirhazarخواهش میکنم

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر

براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟ - یکشنبه سیزدهم اردیبهشت 1388
مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۱۶ساعت 13:24  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟

بنام خدا
براساس بلوغ مدنی،رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟

اسدالله جعفری.قمنوسنده اسدالله جعفری
انتخابات یک پارا متری برای سنجش عقلانیت مدنی جوامع می باشد. چنان که در فلسفه سیاست امروز ،جوامع به جوامع متمدن و غیر متمدن تقسیم می شوند وفصل ممییز این تقسیم عقلانیت مدنی است وعقلانیت مدنی در انتخابات وحضور قانون مند تبلور پیدا می کند وهرجامعه ی که انتخابات بیش تر وقانون مندانه وقانون محورداشته باشند آن جوامع جوامع متمدن ترمحسوب می گردند.
افغانستان هرگز قانونمند نبوده واز قانون محوری خبری نبوده است فقط در دوران حکومت کمونیست ها قانون محوری آغازشده بود وشوراهای شهروروستا در کشور حضور کم رنگ پیدا کرده بودند که با آغاز جهاد مقدس مردم افغانستان علیه اشغالگران شوروی ،این قانون محوری حکومت کمونیست های وابسته به اشغالگران نیز متوقف شد .
با خروج ذلتبار اشغالگران ارتش سرخ ازافغانستان وتبانی بعضی از کمونیست ها با حزب اسلامی آقای گلبدین حکمتیار برای تسلیم کردن قدرت به حزب اسلامی و شورش شبهه نظامیان شمال وشکل گیری اتحاد سه جانبه تاجیکان به رهبری فرمانده مسعود،هزاره ها به رهبری عبدالعلی مزاری وازبیک ها به رهبری ژانرال عبدالرشید دوستم وسقوط حکومت مرکزی کابل ووارد شدن مجاهدین به کابل وآغاز جنگ های خیابانی وتنش های قومی ،افغانستان بدل به یک کشور هزار حکومت وقانون شد که نتیجه اش بی قانونی مطلق بود وبااین مهارگسیختگی مجاهدین نام نهاد وخلق ناگهانی گروه واپسگرای طالبان ،افغانستان تابع قانون جنگل شد وآنچه که باید نمی شد وتاریخ افغانستان تاریخ خون،آتش وغارت لقب گرفت.
حال بعد از آن همه ظلم وستم های غیر قابل بیان وتفسیر،افغانستان به سوی جامعه مدنی وقانون محور سیر وحرکت نوینی راآغاز نموده است ودموکراسی هدایت شده را تمرین می کند ونهاد های مدنی را بنیاد می نهد تا در پرتو قانون جامعه مدنی قانون محوررا استقرار بخشد وشهروندانش براساس حق شهروندی حضور قانونی خودرا در اداره حکومت وسازندگی کشور در قالب انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات مجلسین،به نمایش گزارند.
در این میان مردم هزاره سرنوشت ویژه پیدا می کنند ووظایف سنگین تر دارند وعقلانیت این قوم از دیگر اقوام بیش تر درمعرض داوری تاریخی قرار خواهند گرفت.
مردم هزاره از آن نظر عقلانیت جدایی از دیگر اقوام دارند که این قوم قوم نفرین شده بودند وتا قبل از سه سال قیام شرافتمندانه شهید مزاری در غرب کابل ،هزاره شهروندان درجه دو وسه محسوب می شدند واز هرگونه حق شهروندی محروم بودند ودر ارکان حکومت شرکت نداشتند ودرنتیجه از حق انتخاب کردن وانتخاب شدن نسبی هم محروم بودند.
اما بعد از سه سال مقاوت شرافتمنداه شهید مزاری وادامه راه او در بامیان وبزرگ شدن نسل جهاد وشهادت وباز گشت نخبگان هزاره در صحنه های اجتماعی وسیاسی وخلق رستاخیز انسانی در میان هزاره های مهاجر ونهادینه شدن فرهنگ شهادت وخوداتکایی در میان هزاره های بازمانده از شهادت ومقاوت بابه مزاری،تاریخ هزاره دیگرگونه ورق خورد واین تاریخ با واژگان:
استقلال خواهی شهروندی در عین وحدت ملی،حق تعیین سرنوشت درعین شناخت حق تعیین نوشت دیگر اقوام،قانونمداری براساس میثاق ملی یعنی قانون اساسی کشوروحق انتخاب شدن وانتخاب کردن،آغاز شد ند .
اکنون که دوردیگر از انتخابات آغاز شده است، جامعه هزاره در یک آزمون دیگر قرار گرفته اند تا در این آزمون سرنوشت خود را بدل خواه رقم بزنند وعقلانیت مدنی خود را به نمایش گزارند.
لذا عقلانیت هزاره در این است که :
1 – رهبران سیاسی هزاره در عین اختلاف سلایق ودارابودن حزب وهواخواهان حزبی خود،باتوجه به حساسیت های بین المللی وملی،سیاست کلان هزاره را براساس عقل جمعی عیار کنند ورای زنی های سیاسی خودرا هماهنگ سازند واز استراتیژی حزبی هم دیگر اطلاع پیداکنند ونقطه نظارات مثبت هم دیگر را برجسته ساخته سیاست ورزی جمعی را بر سیاست بازی خودمحور وخودبنیادوسیاست ورزی حزبی وخام ترجیح دهند ودرچانه زنی های سیاسی وتقسیم قدرت سیاسی وپست های معاونت ،مصلحت عام جامعه هزاره را قربانی مصلحت های حزبی ومنفت خواهی فردی نکنند.
2 – نخبگان هزاره اعم از حوزوی ودانشگاهی،بازیافته های علمی وتاریخی خود را برای تفسیر تاریخ وعیار کردند سیاست کارکرد گرایانه نسل فردای هزاره بکار گیرند ورهبران سیاسی وهدایت گران اجتماعی را به وحدت نظر واتخاذ سیاست وحدت محور مبتنی برعقلانیت جمعی دعوت کنند وبدون هیچ حب وبغضی نسبت به حزب وشخص خاص ، سیاست کلان جامعه را براساس فلسفه مصلحت علمی زمان شناسانه برای رهبران سیاسی ومذهبی ارایه دهند واز دست آورد خرد جمعی بشری وقانون محوری جهان متمدن وتجربه های کشورهای رهیده از چمبره استبداد ملی ودینی بهره بگیرند وبازیافته های خرد جمعی بشری را بازخوانی زمان شناسانه وکارکرد گرایانه کنند وقابلیت های جغرافیای فلسفه سیاست امروز را با قدرت حاکمیت قانون مقارنه کنند .
رأی هزاره بر چه کسانی حرام است؟
3 – عامه مردم هزاره در عین احترام گذاشتن به رهبران سیاسی جامعه هزاره ،برمحوریت مرجعیت هزاره به کاندید واحد هزاره رأی دهند تا با رأی دادن به کاندید واحد هزاره جایگاه قانونی هزاره را در معرض داوری جهانی قرار دهند وبا رأی دادن به کاندید واحد هزاره، نبوغ اجتماعی وسیاست ورزی حکمت مدارانه و بلوغ مدنی خود را در سینه تاریخ به یاد گار گزارند تا نسل های فردا وفرداهای هزاره از این نبوغ وبلوغ مدنی نسل امروز، چراغی فرا راه خود بر افروزد وجامعه عاری از هرگونه خشونت بناسازند.
آنچه که نباید تکرار شود این است که عامه مردم هزاره این ذهنیت های رسوب شده را از ذهن خود دورسازند که گفته می شود: هزاره در اقلیت قرار دارند ونمی تواند مسیر حرکت تاریخ راعوض کنند وجریان تاریخ ،حاکم بر سرنوشت جامعه هزاره است.
این ذهنیت از هرسمی کشنده تر ونابودکننده تراست.
مسیر تاریخ رااکثریت قومی تغییر نمی دهند بلکه اراده ملت ها وعقلانیت کتله های اجتماعی عوض می کنند.
تغییر مسیر تاریخ تابع عقلانیت جوامع است نه تابع اقلیت واکثریت جمعیت ملت ها.
پیغمبران همه در اقلیت بودند اما مسیر تاریخ راهمان ها تغییر می دادند البته نه از آن نظر که پیغمبر بودند بلکه از آن نظر که انسان های بزرگ با اراده بزرگ وقدرت تصمیم گیری بزرگ بودند والبته این از ویژگی های هر انسان وامت است وهر انسانی که چنین باشد نتیجه همان می شود که تاریخ بیاد دارد.
منتها باید به یادشته باشیم که گاهی با مجادله های بی ثمر از اصل مقصود باز می مانیم چنان که فیلسوف شهید شیعه متفکر شهید مطهری در باره انحراف امت اسلامی از خط ومسیر قرآن بیان فرموده است:
«ولى مع الاسف در تاريخ اسلام جرياناتى پيش آمد كه مسلمين درست بر خلاف جهتى كه كتاب مقدس آسمانى آنها سوق داده حركت كردند . البته عده قليلى كه به روح تعليمات قرآنى آشنا بودند دانستند كه در چه موضوعاتى فكر كنند و فكر كردند , و همانها هستند كه امروز از مفاخر مسلمين بلكه از مفاخر بشريت به شمار مى روند , ولى اكثريت از طريقه قرآن كريم منحرف شدند و در اطراف موضوعاتى به بحث و جدل پرداختند كه نه تنها تشويقى در قرآن كريم نسبت به آنها نشده بلكه جدا نهى شده , زيرا لغو است , بى فايده است , بى اثر و بى ثمر است . مؤمن به قرآن بايد از هر كارى كه لغو و بى ثمر و بى فايده است دورى كند (( و الذين هم عن اللغو معرضون )) (. مؤمنون , 3 . ) هر چند به صورت يك بحث علمى يا به صورت يك بحث دينى باشد .

اگر كسى كتب متكلمين و موضوعات بحث و جدل آنها را كه قرنها افكار را به خود مشغول ساخته , ثروتها و مكتبها در آن راه صرف شده , نيروهاى مغزى به هدر رفته , مطالعه كند و آنها را بر قرآن عرضه بدارد و ببيند با موضوعاتى كه قرآن مردم را به مطالعه آنها و تحقيق در آنها تشويق كرده چه مناسبتى دارد , مى بيند بكلى بى ارتباط است . در اطراف همان موضوعات بى پايه و لغو , سالها افراد زيادى بحث و مجادله كردند . ولى موضوعاتى كه قرآن كريم امر و تشويق به مطالعه و تحقيق در اطراف آنها كرده همچنان به حال خود باقى ماند تا آنكه مردم ديگرى تشويق شدند و اين وظيفه را به عهده گرفتند و در دنيا سربلند شدند , و ما اكنون با كمال سرافكندگى درسهاى تشويقى كتاب آسمانى خود را بايد از آنها بياموزيم . بیست گفتارص316»
اکنون ما نیز به هوش باشیم که مجادله های بی ثمر ما را از اصل هدف باز ندارد .
جامعه امروز به کشمکش های مذهبی نیاز ندارد وبجای که از حلا ل وحرام های سخن بگوییم که هرگز در جامعه ما تحقق خارجی نخواهد داشت ؛از حلال وحرام های اجتماعی وسیاسی عینی بگوییم که بر سرنوشت ما حاکم است.
به این داستانی که شهید دکتر علی شریعتی در یکی ازنوشته های خود آورده است توجه کنید:
روزی یک فردی مشهدی که در یکی از محله های فقیر نشین مشهد زندگی می کردند از خانه اش بیرون می شود ومی بیندکه درجلوخانه اش آب باران بقدری جمع شده که او نمی تواند از خانه اش بیرون شود واز آن لجن زار عبور کند اما در همین هنگام می بیند که آقای علامه ای از آن طرف می گذرد واین آقا صدا می زند که آقا اصالت با وجود است یا با ماهیت.
آقای دکتر شریعتی بعد از این نقل می گوید :
اگر عقل داشته باشد فعلا اصالت با اسفالت شهر است نه با وجود وماهیت .
حال جامعه ما هم همین گونه است امروز وقتی آن نیست که ما از حلال وحرام های فرضی سخن بگوییم که اصلا وجود خارجی ندارد امروز ازهمین حلال وحرام های موجود سیاسی سخن بگوییم وبه جامعه هزاره بگوییم که رأی هزاره حرام است اگربه کسانی داده شود که دستش به خون هزاره آلوده می باشد واگر هزاره ی به کسانی رأی دهند که دستش به خون فرزندان هزاره آلوده است ،آتش جنم همین الآن او وتبارش را خواهند سوزاند ونیازی به آتش جهنم قیامت نیست.
آری این حلال وحرام موجود وشرعی الآن جامعه هزاره است نه آن حلال وحرام های فرضی که هرگز تحقق نخواهند یافت

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر

مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۱۳ساعت 20:1  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

مال باارزش جان بی ارزش

مال باارزش جان بی ارزش

گزارش از حیدری:حیدری

در ۲۰کلومتری جاده تهران ورامین نرسیده به شهر قرچک محل توضیع مدارک شناسای مهاجرین افغانی مقیم شهرستان ها ی ورامین وپاکدشت میباشد که هم اکنون روزانه تعداد زیادی از هموطنان مهاجر ما برای دریافت مدارک اقامتی امایش" چهار " به این محل مراجعه میکنند .

در هفته قبل پیر مردی هموطن ما در هنگام عبور از عرض این جاده پر رفت امد دچار سانحه میشود متاسفانه راننده وسیله نقلیه که با این شخص برخورد میکند اقدام به فرار کرده وصحنه تصادف را ترک میکند !

طبق گفته شاهدان عینی هموطن مصدوم ما مدت در کنار جاده به حال خود رحا شده وهیچ کس هم حاضر به بردن ان به بیمارستان نشدند ! بعد از گذشت حدود دو ساعت ودر پی اعتراض مهاجرین حاضر در این اردوگاه مسئول اردوگاه به نیروهای امدادی تماس میگیرد وبعد از گذشت مدت زمان زیادی گروه امدادتهران به بیمارستان منتقل میشود . متاسفانه سر نوشت این هم وطن مهاجر ما سرانجام به مرگ می رسد

این یک نمونه از تصادفات این قسمت از جاده ورامین است که در طی چند سال با عث کشته وزخمی شدن تعداد زیادی از همو طن مهاجر ما شده است .

به راستی مسئولیت این قبیل حوادث به عهده کیست ؟

شهرستانهای ورامین وپاکدشت عده زیادی از هم وطنان مهاجر را پزیرفته است . صنعت کشا ورزی در این دو شهرستان زبان زد خاص وعام است ، حضور مهاجرین وزحمات شبانه روزی انها یکی از عوامل موفقیت صنعت کشاورزی در این دو شهرستان میباشد .

هم اکنون هر خانوار مهاجر افغانی مبلغ "۱۷۰۰۰۰" یکصدو هفتاد هزار تومان بابت عوارض شهرداری های دوشهرستان مستقیم به حساب ای شهرداری ها وارز میکنند ، وبرای دریافت کارت

های شناسای اما یش چهار هر نفر جمعا به مبلغ ۴۲۰۰تومان پرداخت میکنند 

وحدود ۳۰هزار نفر هم در سال گذشته در این دو شهرستان هر نفر بابت ثپت نام کارت کار گری مبلغ ۷۰۰۰۰تومان وبرای دریافت ان هر نفر نبلغ ۲۵۰۰ پرداخت کرده اند .

حال با یک حساب سر انگشتی مبلغ پرداختی توسط این مهاجرین که روزانه از شهرستان های ورامین و پاکدشت برای دیافت اوراق شناسای خود به این اردوگاه مراجعه میکنند حق ندارند برای حفظ جان آنهاحداقل یک پل عابر پیاده درین محل کار گذاشته شود ؟

نظرات شما درباره این مطلب

مطالب دیگر

مال باارزش جان بی ارزش - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
هشدار به هزاره ها - چهارشنبه نهم اردیبهشت 1388
دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۹ساعت 22:55  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

هشدار به هزاره ها

هشدار به هزاره ها

بعد از بلند شدن اعتراضات همگانی در مقابل قانون احوال شخصیه از طرف مجامع بین المللی، نهادهای مدنی، سازمانهای مدافع حقوق زن و حقوق بشر، سران کشور ها و خصوصا هزاره ها با آنکه زیاد تلاش کردم تا متن کامل آن قانون را بدست بیاورم، ولی متاسفانه موفق نه شدم.  تلاشم در این بود، که باید حد اقل این قانون مورد اعتراض را، که از همه بیشتر باعث رنجش و انتقاد روشنفکران هزاره از آن شده است، مطالعه نمایم.

تا از چون و چرای موضوع  و مطالب اش بیشتر آگاه گردم، ولی با تاسف تلاشم بجایی نرسید و تاهنوز آنرا بدست آورده نه توانسته ام. تا آنجایی که از مطالعه مقاله های نویسندگان و صاحب نظران موافق و مخالف بعضی مواد این قانون برداشت نمودم، فکر کنم اکثریت از تصویب شدن آن خرسند اند، ولی فقط در مورد چند ماده آن اختلاف نظر وجود دارد. در مورد ماده های یک صد و سی و دو  و یک صد و سی و سه  ، که از همه بیشتر مورد اعتراض قرار گرفته اند. بعضی از علما، دانشمندان، حقوق دانان و روشنفکران محترم نظریات شانرا اظهار نموده اند. و لازم است، که تمام علما و اهل نظر در مورد بدون در نظر داشت منفعت شخصی و یا کدام نوع ترس و دلهره نظریات شانرا در هر چه بهتر شدن و انسانی شدنی تر آن ارایه نمایند. تا از یک طرف ابهامات در مورد از بین برود. و ازطرف دیگر اتفاق نظر کامل در مورد آن بوجود بیاید. از  نگاه قانونی مسولیت به دوش نمایندگان مردم ما در پارلمان کشور است، که با در نظر داشت تعهدی که در قبال مردم به جا آورده اند، غفلت نه نموده، حرمت و کرامت انسانی، حقوق شهروندی و مدنی، روحیه فرهنگی و روند اجتماعی کنونی جامعه هزاره را درتوشیح دوباره آن در نظر بگیرند. نشود، که این قانون سبب به اسارت در آمدن نصف از جامعه ما  و عامل یک نفاق بزرگ در بین هزاره ها گردد.

از نگاه حقوقی و فقهی، وکلا، حقوق دانان و علما وظیفه دارند، تا به این معضله ناخواسته رسیدگی نمایند. ولی آنچه این قلم را واداشت تا به بهانه قانون احوال شخصیه این چند کلمه را بنگارد. بررسی جنبه سیاسی قانون احوال شخصیه و تاثیر مستقیم آن خواسته یا ناخواسته بر سرنوشت هزاره ها اعم از هزاره های شیعه، هزاره های سنی و هزاره های اسماعلیه است. نیک اندیشان سرنوشت هزاره ها با مقالات دقیق و کارشناسانه شان، اکثر از جنبه های سیاسی و مقاصد پنهانی قانون احوال شخصیه را بررسی نموده اند. ولی در این نوشته به هزاره ها  هشدار و آماده باش از ناحیه دیگر داده میشود. ناحیه ایکه به وقوع پیوستن آن اگر چه تا هنوز فقط احتمال و فرضیه است، ولی اگر اتفاق به افتد. هزاره ها را با این بی خبری شان به نیستی خواهد کشید. طرح شدن قانون احوال شخصیه بشکل خصمانه و جنجال بر انگیزش بدون در نظر داشت اقتضاآت زمانی و خصوصا درین مقطع حساس از زمان بصورت آگاهانه و یا نا آگاهانه  و برخورد های سطحی هزاره ها با آن ممکن خطرناک ترین پیامد ها را در رابطه به سرنوشت هزاره ها در پی داشته باشد. و نتیجه اش خدا ناخواسته  به مراتب وحشتناک تر از قتل ها سیستماتیک دوره عبدالرحمان ، که در نتیجه آن %62 از هزاره ها از بین رفت، باشد.

برای درک بهتر مطلب جا دارد وضعیت سیاسی منطقه مورد بررسی قرار بگیرد. از طرح نقشه خاورمیانه بزرگ توسط ایالات متحده آمریکا کماکان تمام مردم آگاه اند. و در مورد آن چیزهایی می دانند، نظر به آن نقشه، آمریکا در پی تجزیه کشور های  منطقه و ایجاد کشور های کوچکتر به اساس قومیت می باشد. فکر کنم تا چندی پیش همه به این طرح آمریکا و نتیجه اش می خندیدند و آن را غیر واقعی و امکان ناپذیر می دانستند. بخصوص کشور جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. مگرآنچه بخصوص بعد از حادثه سوات در پاکستان و تصویب لایحه برقرای نظام شرعی در آنجا به مشاهده می رسد. فرضیه های قبلی سیاستمداران و تحلیل گران منطقه را بهم زده و تحلیل گران را به بررسی دوباره اوضاع واداشته است.

این مقاله در پی آن نیست، که نقشه خاورمیانه بزرگ را تجزیه و تحلیل نماید، بلکه اوضاع منطقه را با در نظر داشت آن نقشه، که بدون شک با سرنوشت هزاره ها نیز ارتباط می گیرد، بررسی می نماید. مطابق به نقشه خاورمیانه بزرگ، که از طرف ایالات متحده آمریکا طرح شده است. کشور های منطقه به اساس قومیت به واحد های کوچک تر تقسیم می شوند. کشور افغانستان به سه بخش تقسیم می شود. ولایات هرات، فراه و بادغیس افغانستان به ایران محلق می گردند. ولایت نیمروز به بلوچستان مستقل " گریتر بلوچستان"، که از بدنه کشور پاکستان به اضافه سیستان و بلوچستان ایران پدید می آید خواهد پیوست. و بقیه قسمت های افغانستان با پشتونستان پاکستان کشور مستقلی را برای پشتونها تشکیل خواهد داد. و از طرف دیگر بنام پاکستان فقط ایالت های سند و پنجاب باقی خواهد ماند. و کشور جمهوری اسلامی ایران خود به سه بخش تجزیه خواهد شد.

این نقشه، که تا چندی پیش برای همگان غیر عملی و تطبیق ناپذیر به نظر می آمد، ولی به وقوع پیوستن حوادث اخیر در پاکستان تقریبا تطبیق شدن آنرا حتمی و واقعی نشان می دهد. طالبان وارد پنجاب مستحکم ترین دژ حکومت مرکزی شده و خود را در صد کیلومتری اسلام آباد مرکز پاکستان رسانده است. مولانا صوفی محمد صریحا نظام دموکراسی را مغایر با شریعت اسلامی اعلان نموده و خواهان برقراری نظام شریعت اسلامی در سرتاسر پاکستان است.

و از طرف دیگر نوازشریف رهبر جناح اپوزیسیون دولت و رهبر یکی از قدرت مند ترین احزاب ایالت پنجاب ، که تا به امروز به نحوی برای امتیاز گیری از حکومت مرکزی از طالبان چشم پوشیده بود. سکوت در برابر طالبان را شکسته و از پیشروی طالبان نگرانی اش را اعلان می نماید.

و همچنان الطاف حسین رهبر حزب متحده قومی مومنت، که در ایالت سند حزب اش قدرتمند ترین حزب تصور می شود و یکی از مخالفان بنیادی طالبان است. از چندی پیش هشدار دادن در مورد طالبان و تجزیه پاکستان توسط آنان را اظهار می نماید. و از روز 2009/4/24 تا 2009/5/24 م. به مدت یک ماه در شهر کراچی از طرف حکومت ایالتی اش وضعیت اضطراری اعلان شده است. و نیز الطاف حسین به طرفدارانش گفته است، که برای حفظ تمامیت ارضی پاکستان کفن های شانرا بر سر های شان بسته نموده و آماده دفاع باشند.

حکومت مرکزی پاکستان، که از یک طرف با مشکل جدی اقتصادی و کاهش ارزش پول اش روبرو است. از طرف دیگر با تروریزم داخلی و بین المللی در گیر می باشد. دولت پاکستان چندی پیش بخاطر تامین یک امنیت نسبی در سوات به سفارش حکومت ایالت سرحد توافق نامه  صلح را با طالبان امضا کرد. طبق این توافقنامه، حکومت باید عملیات نظامی اش را بر مواضع طالبان متوقف کند و نیز دادگاه های شرعی را عیار بسازد. در مقابل آن طالبان از جنگ و حملات انتحاری دست برداشته و سلاح هایشان را زمین خواهند گذاشت.

بعد از اینکه این توافقنامه  مورد تایید پارلمان قرار گرفت و آصف علی زرداری آنرا با امضا نمودنش رسمیت بخشید. طالبان جرات و انگیزه بیشتر یافتند و آنها بعد از تجدید قوا مطالبات دیگری را مطرح نمودند. در آخرین مطالبات شان می گویند، که تا برقراری کامل دادگاه های اسلامی و قانون شریعت در سوات طالبان اسلحه هایشان را باخود حمل خواهند کرد. و از طرف دیگر مولانا صوفی محمد، هر روز بیشتر از دیروز فتوا های کافر و غیر شرعی بودن حکومت مرکزی پاکستان را صادر می کند. و به طرفداران اش بدون کدام ترس و واهمه اعلان می کند، که نظام عدل را در سراسر پاکستان و جهان برقرار خواهد کرد.

در بلوچستان پاکستان، بعد از قتل سه تن از رهبران بلوچ، که در مورد، بلوچها حکومت مرکزی را متهم می کند. احساسات جدایی طلبی و آزادی خواهی برای تشکیل بلوچستان مستقل خیلی زیاد رشد نموده است. تا حتی رهبران میانه رو بلوچ نیز میگویند، که دیگر قادر به کنترول نوجوانان آزادی خواه نیستند. مشاور وزیر اعظم  پاکستان، رحمان ملک بتاریخ 2009/4/22م. بعد از مشاهده و ارزیابی وضیعت بحرانی کشورش، طوری به اشتباه بودن تصمیمات و عملکرد های گذشته دولتش اعتراف نموده و صریحا اعلان کرد، توافقنامه با طالبان نه بخاطر ترس از آنها صورت گرفته است، بلکه بخاطر تامین امنیت و دادن یک فرصت دیگر به صلح صورت گرفته است. و از طرف دیگر وی  براهمدغ بکتی را متهم کرد، که با اسناد می تواند ثبوت کند، که وی  به حمایت روسیه ، هندوستان و افغانستان می خواهد بلوچستان را از بدنه پاکستان جدا بسازد. و نیز وزیر اعظم کشور پاکستان، سید یوسف رضا گیلانی به پارلمان کشورش گفته است، که شما متفقا تصمیم به محو و نابودی طالبان بگیرید، حکومت عمل خواهد کرد.

از طرف دیگر جنرال اشفاق کیانی ریس ارتش پاکستان بعد از پیش روی طالبان و رسیدن آنها به صد کیلومتری اسلام آباد، یک هشدار بیست چهار ساعته را به طالبان داد. وی گفت، که طالبان اگر در ظرف بیست و چهار ساعت دوباره به سوات برنگردند. ارتش عملیات اش را بر آنها آغاز خواهند کرد. اگر چه برای فعلا طالبان عقب نشینی کرده اند، ولی گفته اند، که جوانان طالب برای تبلیغ شریعت اسلامی،  در نزدیکی ها  دوباره بر خواهند گشت.

چندی قبل لی هاملیتن یک تن از نمایندگان سابق کنگره آمریکا، که از جمله تدوین کنندگان برجسته گزارش یازدهم سپتامبر نیز می باشد، هشدار داد، که جهان نمی تواند شاهد مصیبت بزرگی مانند سقوط پاکستان مجهز به سلاح اتمی به دست طالبان و القاعده  باشد. به گفته وی پاکستان از یک سو با شکست مکرر اقتصادی درونی خود مواجه است و از طرف دیگر بحران اقتصادی جهانی وضعیت آن را نزدیک به لبه پرتگاه نیستی قرار داده است. و نیز کیل کالن، کارشناس آمریکایی ترور، که در جریان جنگ عراق، جزوه مشاوران جنرال دیوید پترسن بود، می گوید وقتی به پاکستان می اندیشم دچار ترس می شوم. وی هشدار می دهد، که این کشور می تواند ظرف شش ماه سقوط کند.

وزیر خارجه جدید اسراییل در اولین مصاحبه مطبوعاتی اش بعد از انتخاب وی خطرناک ترین دشمن کشورش را برای فعال بجای ایران، پاکستان و افغانستان اعلان کرد. به گفته وی برای فعلا از ایران بیشتر کشور پاکستان برای امنیت اسراییل و جهان نگران کننده شده است.

هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سخنانی در برابر یکی از کمیته های کنگره این کشور، نسبت به عواقب اجرای توافقنامه دولت پاکستان با افراطیون تندرو اسلامگرا در دره سوات، در شمال غرب این کشور، ابراز نگرانی کرده و گفته است که وضعیت پاکستان خطری مهلک را متوجه امنیت جهان می کند. به گفته وی موافقت دولت پاکستان با برگزاری دادگاه های شرعی در دره سوات به طالبان به این معنی است، که دولت پاکستان عملا مسوولیت واختیارات خود را به طالبان و افراطیون تفویض کرده است.

کشور پاکستان امروز متاسفانه عین همان نقشه خاورمیانه بزرگ بسوی تجزیه  شدن پیش می رود. و از هشدار ها و گفته های دولت مداران پاکستانی و صاحب نظران بین المللی در آینده نزدیک اگر با مشکلات داخلی اش با درایت، سنجش و دقت برخورد نشود، شاید به تجزیه روبرو باشد. و از پاکستان فعلی سه کشور جداگانه تشکیل گردد. و بنام پاکستان فقط  ایالت های پنجاب و سند باقی بماند و بلوچستان یک کشور مستقل گردد. و نیز پشتونستان با پشتونهای افغانستان کشور جدیدی را بسازند.

با آنکه تجزیه شدن کشور پاکستان، که یگانه کشور دارنده سلاح اتمی اسلامی است. برای تمام مسلمانها و هزاره های قابل قبول نیست و به یقین تجزیه اش نه تنها آسیایی جنوبی بلکه کل جهان را به یک مشکل بزرگ دچار خواهد کرد.  بلفرض اگر کشور پاکستان تجزیه شود. خوب این تجزیه بر اساس قومیت است. حال اگر این تجزیه به اساس نقشه خاورمیانه بزرگ باشد و یا نه، بازهم در تقسیم بندی جدیدت قومیت حرف اول را خواهد زد.  بلوچهای افغانستان، ایران و پاکستان یک کشور جدید بنام بلوچستان را برایشان در نظر گرفته شده است. پشتونهای افغانستان و پشتونستان، کشور فعلی افغانستان را بدون آن بخش هایش، که ممکن از بدنه اش جدا شود، برای قلمرو شان در نظر گرفته اند. پشتونها از دیر باز به این طرف خواهان تشکیل یک کشور مستقل و مقتدر برای پشتونها بودن اند.

 سوال، هشدار و جای تامل و اندیشه در اینجاست، که سرزمین هزاره ها کجا خواهد بود؟ آیا طالبان پشتون برای هزاره ها خواهند گذاشت، که حد اقل زنده مانده و در افغانستان سرزمین پشتونها زندگی نمایند. و یا باز بر همان شعار های قبلی شان، که می گفتند: " تاجک به تاجکستان، ازبک به ازبکستان، اوغان به اوغانستان و هزاره به گورستان". عمل نموده دست به تصفیه هزاره ها خواهند زد.

ما چه بخواهیم و یا نه به گفته بابه مزاری : " در افغانستان شعار ها مذهبی، اما عملکرد ها نژادی است." و حال نیز تاریخ دارد به اثبات می رساند، که سرحدات جدید در خاورمیانه بزرگ به اساس قومیت تشکیل خواهد شد. اقوام منطقه در حال آمادگی برای تعیین سرحدات کشور های جدید التسیس شان است. پشتونها از یک طرف جنگ شانرا برای تعیین سرحد شان از همین حالا با پاکستان شروع نموده اند. و از طرف دیگر از همین حالا کوچی ها بسوی هزارستان در حرکت اند. و کوچی ها اصلا تمام افغانستان را قلمرو خود شان می دانند. در حقیقت کوچی ها، طالبان، افغان ملیت ها... شکل های مختلف با هدف یکسان از خود پشتونهاست. بهمین خاطر است، که دولت افغانستان آگاهانه اقدام به حل نمودن معضله کوچی ها نمی کند.

جای پرسش دیگر این است، که در همچون یک زمان حساس آیا مطرح نمودن مسله قانون احوال شخصیه به نفع مردم ماست. و آیا این مسله دلسوزانه و برای احقاق حقوق مذهبی شیعه ها مطرح می شود؟ و آیا این قانون کدام توطیه نیست؟ توطیه، که عامل یک نفاق دایمی در بین هزاره ها شده و نگذارد تا هزاره های در حساس ترین زمان بر روی سرنوشت شان فکر کنند. و در فکر یک تشکل ملی باشند. تا بتوانند، بر اساس برابری و حقوق انسانی شان سرنوشت شانرا تعیین نمایند.

در این اواخر کنار آمدن حزب عوامی نشنل پارتی و طالبان در پاکستان نشان داد، که مسله ملی پشتونها ویا به عباره دیگر پشتونیسم بالاتر از تمام خواست های دیگر شان است. طالبان، با دید تندروانه مذهبی شان و حزب اسفند یار ولی خان با اهداف دموکراتیک و ملی گرایانه شان  در این اواخر با هم برای حفظ منفعت پشتونهای شان کنار آمدند. به گفته یک از مسولین بلند پایه حکومت پاکستان. توافقنامه سوات با سفارش حزب عوامی نشنل پارتی و خواست آنها توسط دولت مرکزی به امضا رسیده است.

چه معلوم، که مداخله کشور افغانستان در مسله پشتونستان و بلوچستان با تشویق افغان ملیت ها نباشد. و پشتونهای افغانستان برای تشکیل افغانستان بزرگ و خاص برای پشتونها تلاش نکنند.

این نوشته می خواهد به هزاره ها هشدار دهد، که اگر کشور پاکستان تجزیه شد و پلان خاورمیانه بزرگ جامه عمل به خود گرفت. همانطوریکه کشور پاکستان بزرگترین کشور بازنده در میدان می باشد. هزاره ها بزرگترین قوم بازنده خواهند بود. بازنده نه تنها از این نگاه، که صاحب یک کشور مستقل نخواهند شد، بلکه از این نگاه که قوم هزاره را، که در این اواخر در هر بخش درخشش خاص داشته اند. پشتونها به هیچ صورت قبول نخواهند کرد. و هزاره ها باید بدانند، که همانطوریکه در روابط  کشور ها دوستی و دشمنی همیشگی وجود ندارد و کشورها در ارتباطات شان فقط و فقط منفعت ملی شانرا در نظر می گیرند. هزاره ها نیز باید منفعت ملی شانرا در روابط شان با اقوام و کشور های مختلف در نظر بگیرند.

در این مقطع از حساس زمان، بجای اینکه هزاره ها در فکر چاره اندیشی در مورد سرنوشت شان باشد. مطرح شدن قانون احوال شخصیه بخواهی نخواهی در بین نفاق انداخته و آنها را مشغول نگهمیدارد و از طرف دیگر حساسیت بیش از حد طالبان تندرو را بر می انگیزاند. تا در صورت پیروزی تصمیم به تصفیه نسلی هزاره ها بزنند و یا آنها را از نو مسلمان "طالبانی" بسازد. همانطوریکه در حادثه افشار خامنه ای بر روی صفحه های تلویزون ها اشک تمساح برای شیعیان افغانستان می ریخت و می گفت: " که ما نمیتوانیم در مقابل شیعیان افغانستان بی تفاوت باشیم." و از این طریق هزاره ها را نوکرش جلوه داده و انگیزه زیاد تر کشتن هزاره ها  را به دشمنانش می داد. و بعد با آنکه هزاره ها منتظر پشتبانی عملی ایران بود، دولت جمهوری اسلامی ایران به افغان "هزاره" بگیر اش ادامه داد، ولی هزاره ها تا به امروز از تراژیدی افشار بیرون آمده نه توانسته است.

و حال مطرح کردن قانون احوال شخصیه از طرف آقای محسنی خود نوعی نشان دادن هدف بعدی برای طالبان و روبرو نمودن هزاره ها با اژدهای تروریزم، افراط گرایان مذهبی و القاعده است. و شیخ محسنی از همین حالا می خواهد که انگیزه نابودی هزاره ها را برای طالبان بدهد. و همچنان زمینه جمع آوری فتوای مصادره شدن سرزمین و اموال هزاره ها را توسط کوچی ها به مثل دوره شوم عبدالرحمان مساعد سازد. نمیتوان جرات گفتن را کرد و حتی باور انسان نمیشود، که آقای محسنی ایکه به فرمانش هزاره ها تا حتی بر سر و صورت برادران شان سنگ می بارند و خودشانرا از جمله فداییان محسنی ساخته اند، به این اندازه هدف شوم و خصمانه در قبال هزاره ها داشته باشد. شاید وی بدون درک حساسیت زمان این مسله را از روی دلسوزی مطرح کرده باش و یا وی فقط می خواهد آبروی از دست رفته اش را احیا کند و در انتخابات از طرق هزاره ها وارد معامله بازار سیاست شود. به هر جهت اگر این کار آقای محسنی با هر انگیزه ای که باشد. پیامد آن برای هزاره های شوم می باشد. و هزاره ها با آن باید برخورد عاقلانه نمایند. وظیفه هر یکی از ماست، که با تدبیر، اندیشه و شعور سیاسی خود این معضله را بررسی نمایم. و از همه بیشتر مسوولیت به دوش بزرگان و رهبران این قوم است، که توده ها را راهنمایی درست و صحیح نمایند. رهبریت وظیفه اصلی اش در طول یک عمرش شاید یکی یا دو بار بیشتر، که نمایانگر خرد رهبریت اش باشد، پیش نیاید. و من بر این باورم که یکی از همان مواقع حساس امروز رسیده است. و رهبران هزاره ها  باید در صحنه بیایند و نگذارند، که همبستگی مردم از بین رفته و زعامت مردم ما بدست دیگران به افتد. هزاره ها باید هوشیار باشند، تاریخ باز تکرار می شود. هزاره ها باید بعد از دیدن آن همه مصیبت های تلخ گذشته هوشیار شده باشند. و حالا حداقل دوست و دشمن شانرا بشناسند. آقای محسنی با پشتونها از یک دیار، یک قوم و یک نژاد است. برای وی هیچگاه و در هیچ مکان کدام تهدیدی وجود ندارد. این هزاره ها است، که باید همیشه تاوان هوشیار نه شدن شانرا به پردازند. نباید منتظر آمریکا، ایران و یا آقای محسنی نشست. رنجها، درد ها، مصیبت ها، کمبودات، تحقیر ها و توهین های هزاره ها را فقط هزاره ها درک می توانند. و حال نیز هزاره ها  باید با یکدلی و همبستگی ملی شان سر نوشت مردم خود را رقم زنند.

نوشته: عبدالله رفیعی

لطفا نظرات خودرا درباره این مطلب در اینجا بیان کنید نظرات شما بدون سانسور نشر می شود.

منبع: سایت جمهوری سکوت

مطالب دیگر:

دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان - دوشنبه هفتم اردیبهشت 1388
شیخ قلابی ورسوای هایش! - پنجشنبه سوم اردیبهشت 1388
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387
 1387

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۹ساعت 21:12  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

دستور حاجی محمد محقق درباره احوال شخصی شعیان

بسم الله الرحمن الرحیم

 وکذالک جعلنا کم امتا و سطا  لتکون شهدا علی الناس ویکون الرسول علیکم شهیدا

 ( قران کریم )

جای خوشی است که مبارزات برحق شما سرانجام نتیجه داد واینک ، درسایه نظام جمهوری اسلامی افغانستان پیروان امام جعفر صادق ، حق عمل آزادانه به مذهب خویش را یافته اند. داشتن قانون احوال شخصیه  ،مبتنی بر فقه غنی جعفری نیز دست آورد مبارزات شماست که به مثابه حق مسلم تان درقانون اساسی افغانستان تثبیت شده است . ودراین راستا شما به جای اینکه مدیون این وآن باشید ، مدیون اشک ها ،دردها وخون های هستید که دراین راه اهدا کرده اید. شما مردم سربلند وباافتخاری هستید که یک عمر برای استقلال ، آزادی وحاکمیت ارزش های مترقی دینی وانسانی مبارزه کرده اید واینک نیز هیچ کس حق فخر فروشی برشما را ندارد. این حق مسلم شما است که احوال شخصی خود را برمبنای قانون برگرفته از فقه غنی امام جعفر صادق ودرپرتو خرد وعقلانیت واقتضائات روزگار تنظیم کنید. هیچ کس حق سو استفاده از این موضوع را ندارد.متاسفانه درخلال روزهای اخیر ، بحث وجدل های درخصوص قانون احوال شخصیه  ،از حالت آزاد ومدنی وتوام با نزاکت واحترام خارج وبه یک جنجال کوچه  بازاری مبدل شده است وبیم آن می رود که دست های پیدا وپنهان دشمن ازاین قضیه سو استفاده کرده والتهاب وناامنی وحتا خشونت را درجامعه دامن بزند. دراین شرایط حساس من لازم می بینم که چند نکته را خدمت جامعه شیعه وپیروان اهلبیت یادآوری کنم.دستور تعدیل هرگونه قانون، از صلاحیت رئیس جمهور ، هیئت دولت وسایر مراجع قانون گذاری است. هیچ گروهی حق ندارد با فشار های خلاف منطق ، حق قانونی رئیس جمهور را محدود واورا از اعمال صلاحیت هایش بازدارد.


1-    پارلما ن افغانستان به عنوان یگانه نهاد تقنینی درکشور حق وضع تعدیل وتصویب هرگونه قوانین از جمله قانون احوال شخصیه اهل تشیع واهل تسنن را دارد. این حق به موجب قانون اساسی واصول اسلامی به نمایندگان ملت سپرده شده است  واین نه خلاف شرع، نه خلاف عقل ونه خلاف منطق.


2-    به جز مراجع نامبرده هیچ ارگان دیگر حق مداخله دراین مورد ویا سو استفاده از این مورد را ندارد.


3-    وضع وتصویب قانون ویا احیانا تعدیل آن یک بحث فنی وکارشناسانه است. نقص های که احیانا در قانون به وجود می آید باید از مجاری قانونی وبا درنظرداشت نظرات کارشناسان بایستی اصلاح وتعدیل شود.کشاندن چنین بحث هادرکوچه وبازار وتحریک احساسات مذهبی ملت شریف، جز خدشه دارشدن امنیت، آرامش وحیثیت مردم معتدل وخرد گرای ما پیامد دیگری ندارد. از شما مردم هوشیار وهمیشه درصحنه می خواهم که بهانه بدست سو  استفاده گران نداده ، همیشه آرامش انقلابی خودرا حفظ کنید وجلو هرگونه تشنچ را قاطعانه بگیرید. درپایان از مردم شریف می خواهم که آرامش حفظ نموده وبگذارند که مراجع قانونی مربوطه قضیه را از مجرای قانونی آن پیگیری کند.  والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته  والله علی ما نقول وکیل

حاجی محمد محقق

رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان ورئیس کمیسیون اموردینی ، فرهنگی ، معارف وتحصیلات عالی مجلس نمایندگان


 حمل 1388 خورشیدی برابر با 16 اپریل 2009 میلادی/ افغانستان منبع

+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۷ساعت 23:39  توسط محمدسعیدی(هزاره)  | 

شیخ قلابی ورسوای هایش!

علی اکبر شریفی(رهگذر)

شیخ قلابی ورسوای هایش

به نام خدا

با سلام!
وقتی که از حوادث چند روزه غرب کابل اطلاع یافتم بغض کردم و گریستم. چه طور ممکن است شیخ آصف محسنی اینگونه مردم را تحمیق می کند او که خود معتقد به این مسایل نیست. شیعه یعنی چه؟ اگر هم شیعه می خواهد از نوع خودش می خواهد پشتون باشد و قندهاری نه هزاره. او از هزاره نفرت دارد. اینک با راه اندازی نا"تمدن"ش می خواهد تمامی فداکاری ها و روشنگری ها و آگاهی بخشی های تاریخی بابه مزاری(ره) را از اذهان عموم مردم و مخصوصا مردم "غرب کابل" پاک کند. برای "شیخ" فاصله انداختن میان "مردم" و "مزاری" خود "فتح المبین" دگری است که بعد از آن آرزوی باطل دگری ندارد. آیا محسنی ابزار دگری غیر از مذهب و دین چیز دگری دارد؟ معلوم است که ندارد. دین عموم مردم دین پوسته است آنان که نمی داند پشت این شعار چه نهفته است.

آیا میدانید چرا محسنی به عدم تعدیل قانون "احوال شخصیه" دارد؟

جواب این پرسش روشن است. محسنی دشمن دیرینه هزاره هاست نمونه اش بیش از هزاران است. او کاری را که با رهبری جامعه هزاره کرد و فتوای ساختگی خود را به حکومت افزون خواه ربانی فروخت آیا چیزی دگری هم مجهول باقی مانده است؟
او درشورای قیادی ربانی حضور داشت و می توانست آن روز ها بر رسمیت مذهب و این قانون پافشاری کند. ولی بر عکس انتظار همه وقتی که مصاحبه کرد با بی شرمی تمام با ضمیر متکلم وحده گفت: "من که به حق خود رسیدم". پاسخ به این روشنی دگر نقطه ابهامی برای هیچ عاقلی نباید پوشیده بماند. بلی گفت : من به حق خود رسیدم به هزاره و شیعه کاری ندارم.

چرا اینقدر قضیه را تاریخی می کنیم و این قدر دور چرا می رویم.

در همین فاجعه بهسود مردم شیعه هزاره آتش گرفت و دود و خاکستر شد آیا شیخ واکنشی نشان داد؟ آیا حداقل سخن در باره بهسود گفت؟ حد اقل شیخ لازم بود که این همه مدعی است می گفت من از بابت حادثه بهسود متاسفم و از اینکه کاری نمی توانم از مردم پوزش می خواهم. او به این چیزها معتقد نیست. اینکه شاید بعضی ها حرف مرا حمل بر تعصب کند باید بگویم که نه چنین نیست. این واقعیت است. من به دوستان و اطرافیان همیشه گفتم که "علم" و "تقوا" و "تعهد" عناصر متفاوت و از هم متمایز است. شیخ ملا است اما متقی نیست. و این به لحاظ منطقی هرگز قضیه "هر عالمی متقی و پرهیزگار است" صحیح نیست. و عکس آن نیز صادق نخواهد بود. عالم فاسد و بی دین و لاابالی بد از یک لشکر جاهل است.

اما جواب اینکه پرسیده شد چرا شیخ آصف محسنی بر عدم تعدیل این قانون پافشاری می کند همچنان باقی مانده است

عرض می کنم:

محسنی به وضوح می بیند که زنان جامعه هزاره دوشادوش مردان هزاره حرکت می کند و در تمامی عرصه های سیاسی اجتماعی علمی و فرهنگی حضور فعال و پر رنگی دارد. او به روشنی با چشمان خودش می بیند که اولین والی زن تاریخ افغانستان هزاره است او می بیند که اولین شهردار تاریخ کشور هزاره است او بی پرده مشاهده کرده است که رئیس حقوق بشر افغانستان هزاره است. او به خوبی شهود کرده است که .... زنان و دختران هزاره به سرعت رشد چشمگیری دارد. او برای رفع این دغدغه برنامه دراز مدت خود را در سایه تثبیت این قانون که عملا زن هزاره را منزوی می سازد دنبال کرده است. این پیامدی است که ظاهر بینان هرگز به آن پی نبرده است. وقتی که پیش خود اندیشیده است که زن هزاره میراث داران برقع نیستند و مانند زنان جامعه قندهار نیستندکه همیشه در خانه بمانند تا روزی که مرگ فرارسد فقط آن روز برای دفن شدن بیرون آید. او همه این مسایل را به خوبی درک کرده است.

روشن بینان و دلسوزان جامعه هزاره نگذارند که چنین دسیسه هایی کارگرشود. ما احکام فقهی زیادی داریم که که عملا استعداد پیاده شدن را در دنیای امروز ندارد مانند بریدن دست ذرد. اگر این قانون پیاده شود نصف جامعه فقیر افغانستان باید بدون دست زندگی کند.

مسئله اختلاف خانواده به حکم فقه جعفری جریان داشته و هیچ کس مانع این قانون نبوده است. این یک توطئه است مهم آن است که در اصل مذهب پذیرفته شده است.

کسانی که اهل عیاشی هستند مسائل مانند "متعه" را بیش از هر مسئله دگری برجسته می کنند و این ریشه در شهوترانی های کسان دارد. اگر متعه نباشد چه می شود؟ جامعه از بین می رود؟
حمله به "لیسه عالی معرفت" چه توجیهی دارد؟ "معرفت" یکی از معدود و برجسته ترین کانون های آگاهی بخشی مردم ما در غرب کابل است این مرکز روشنی را برای نسل های مردم و همخونان خود به ارمغان می آورد. چرا شیخ مزدوران خود را می فرستد این کانون را از ما بگیرد؟ دلیلی هم ندارد جز اینکه بگوییم او دشمن عریان هزاره هاست.

شیخ بداند که خشم عمومی مردم هم مرزی دارد و نگذارد این خشم منفجر بشود. آن وقت وضعیت بدتر آز آن خواهد شد که تصورش را کند.


در پایان چند بیتی را از محمد عزیزی تقدیم خوانندگان عزیز می نمایم:

شیعه دربار ترفند شب است
دشمن نور است و ننگ مذهب است

ذبح شرعی می کند مظلوم را
زخم فتوا می زند معصوم را
مطالب دیگر:
اینجا تهران ساعت 13 به وقت ایران - دوشنبه سی و یکم فروردین 1388
حضورامریکادر منطقه وتجزیه پاکستان - یکشنبه سی ام فروردین 1388
خیابان های قندهار اسفارد شدو خیابان های بامیان بزودی کاه گیل می شود! - سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان وغوغاسالاری های جهانی - دوشنبه بیست و چهارم فروردین 1388
قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان ورسوایی های اخلاقی متولیان مذهب - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
ریس محکمه شهری از سوی مردم دایکندی لت کوب شد - جمعه بیست و یکم فروردین 1388
باران غم - یکشنبه شانزدهم فروردین 1388
دیدار آیت الله هاشمی رفسنجانی باآیت الله العظمی فیاض ودرس های آن برای جامعه هزاره - سه شنبه یازدهم فروردین 1388
مؤلفه های جامعه مدنی در اندیشه شهید مزاری - دوشنبه دهم فروردین 1388
نو عروس در شب زفاف توسط داماد بقتل رسید - چهارشنبه پنجم فروردین 1388
نمایشگاه سه روزه نقاشی هنرکده غلغله افتتاح شد - دوشنبه سوم فروردین 1388
برگزاری میله گل سرخ در مزار شریف با اشتراک وزرای خارجه سه کشور فارسی زبان - دوشنبه سوم فروردین 1388
نوروز باستان - جمعه سی ام اسفند 1387
سخنرانی خانم عذرا جعفری، شهردار ولایت دایکندی - چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1387
بزرگداشت از چهاردهمین سالگرد شهادت بابه مزاری در شهر کویته - پاکستان - دوشنبه بیست و ششم اسفند 1387
اقلیت نشین اسماعیلیان ولسوالی ورسج مورد ( توهین و تحقیر مذهبی ) قرار گرفت! - یکشنبه بیست و پنجم اسفند 1387
گل سرخ - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
مبارزات رهبر شهيد در عرصه هاي سياسي و فرهنگي - شنبه بیست و چهارم اسفند 1387
متعلمین هزاره شهر کویته در امتحان بورس تحصیلی هندوستان گل کاشتند. - جمعه بیست و سوم اسفند 1387
تظاهرات یک هفته ای تاجران شهر کویته بر ضد کشتار هزاره ها در این شهر - چهارشنبه بیست و یکم اسفند 1387
نبرد فکری و عقلانی رهبر شهید مزاری - سه شنبه بیستم اسفند 1387
دست تروریستان خون آشام امروز نیز به خون دو تن از هموطنان بی گناه ما در کویته آغوشته شد - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
مراسم چهلم شهید حسین علی یوسفی - دوشنبه نوزدهم اسفند 1387
در طول هفته جاری دوازده تن از هزاره های کویته شهید شده اند - چهارشنبه چهاردهم اسفند 1387
گزارش کوتاهی از سمینار "افغانستان، کوچیها، مسائل وراهکارها" - سه شنبه سیزدهم اسفند 1387
متاسفانه زمزمه های چندین پارچگی به گوش می رسد - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
نامه سرگشاده مردم افغانستان به باراک اوباما درباره ی انتخابات رياست جمهوری افغانستان! - دوشنبه دوازدهم اسفند 1387
پشتو-ونداليسم؛ - جمعه نهم اسفند 1387
زنان هزاره پیشتاز در عرصه سیاست - شنبه سوم اسفند 1387
هزاره که هرگز افغان نشود!... - سه شنبه بیست و نهم بهمن 1387
فاجعه افشار در قلب تاریخ زنده خواهد ماند - یکشنبه بیست و هفتم بهمن 1387
ملا تروجان های پاکستان... - جمعه بیست و پنجم بهمن 1387
خوست پيشتاز باز سازي !! - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
رهبر شهید:درمقابل همه ی مردم هزاره یک راه وجود دارد و آن وحدت و یکپارچگی ‏آنهاست - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
درسر زمین هزاره ها و کوهستانهای فرا موش شده چه خبر؟ - دوشنبه بیست و یکم بهمن 1387
زندگینامه داکتر رمضان بشردوست - یکشنبه بیستم بهمن 1387
جنگ شیعیان مقدس و شیعیان زشت روی افغانستان - سه شنبه پانزدهم بهمن 1387
گوانتانامو های ایران ! - یکشنبه سیزدهم بهمن 1387
از ادامه سیاست(عبدالرحمن )جلوگری کنید! - پنجشنبه دهم بهمن 1387
خلاصه ای از بیوگرافی شهید حسنعلی یوسفی: - دوشنبه هفتم بهمن 1387
رئیس جمهور بی کفایت به زندگی ننگینش ادامه میدهد! - جمعه چهارم بهمن 1387
زندگی قوم هزاره درایران - شنبه بیست و هشتم دی 1387
شاعران هزاره نوکران قوم فارس؟ - جمعه بیست و هفتم دی 1387
کوچ اجباری و اثرات فرهنگی واجتماعی آن برجامعه هزاره - شنبه بیست و یکم دی 1387
قیام هزاره جات دربرابر عبدالرحمن - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه آیت الله محقق کابلی - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زنده گی نامه ی عبدالعلی مزاری . - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
زندگی نامه و آثار فیض محمد کاتب - پنجشنبه نوزدهم دی
 عبدالخالق هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
- منشاء نژادی هزاره ها - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
ساختار قومی و نهادهای سیاسی- اجتماعی مردم هزاره - پنجشنبه نوزدهم دی 1387
درویش علی خان هزاره - جمعه سیزدهم دی 1387
گزارش ازاردوگاه(سلیمانخانی تهران) - یکشنبه هشتم دی 1387
موسقی واشعار فلوکوز هزارگی - جمعه بیست و نهم آذر 1387
داستان های هزارگی - چهارشنبه بیست و هفتم آذر 1387
سوز وگداز - سه شنبه بیست و ششم آذر 1387
سر فلکه - جمعه بیست و دوم آذر 1387
الختو در هزاره جات. داستان های واقعی - چهارشنبه سیزدهم آذر 1387
+ نوشته شده در  ۸۸/۰۲/۰۳ساعت 0:2  توسط محمدسعیدی(هزاره)  |